Stand van zaken flexwoningen

Stand van zaken flexwoningen

In de Noordoosthoek in De Groote Wielen willen we een nieuwe woonbuurt maken. Het stedenbouwkundig plan is geïnspireerd op de landelijkheid van de omgeving. Buitenleven en natuurlijk wonen worden de belangrijkste kwaliteiten van deze nieuwe buurt. Niet een buurt met de bekende traditionele straten. Maar een buurt onderverdeeld in twaalf erven – ieder met een eigen woonsfeer – en met zo’n vijftien tot vijfentwintig houten woningen. In totaal komen er ongeveer 205 erfwoningen. Ze verschillen in uiterlijk, indeling, grootte en huurprijs. Met deze variatie aan woningen helpen we een brede groep woningzoekenden aan een nieuw thuis. Zoals starters, éénoudergezinnen, doorstromers, senioren. Woningzoekenden die ook bewust kiezen voor een andere manier van wonen en leven. Want als je hier komt wonen, kies je niet alleen voor het huis, maar ook voor je buren en de buurt. Ongeveer een derde van de woningen wordt straks verhuurd aan middeninkomens. De rest aan lage inkomens.

Een eerste indruk
Om je een eerste indruk te geven van deze nieuwe woonbuurt, licht stedenbouwkundige Tom van Tuijn in deze video alvast een tipje van de sluier op. We delen het stedenbouwkundig plan ook graag met jou en zijn benieuwd wat jij ervan vindt.

Een nieuw thuis
Met de plaatsing van deze houten woningen – duurzaam en merendeels verplaatsbaar – kunnen we veel mensen een nieuw thuis geven. Het woord ‘flexwonen’ past eigenlijk niet meer bij dit plan. Het merendeel van de woningen blijft hier hooguit 15 jaar staan. Vanaf 8 tot 15 jaar verhuizen de meeste woonerven naar andere plekken binnen de Noordoosthoek of elders in de stad. Bewoners kunnen meeverhuizen als ze dat willen. Het grote voordeel is dat bewoners alle gelegenheid krijgen om met elkaar een band op te bouwen waardoor er echt nabuurschap kan ontstaan. Ook blijft een aantal erven – zo’n 85 woningen aan de noordkant van deze nieuwe woonbuurt – staan. Op de lege plekken die de verplaatste woningen achterlaten, bouwen we dan woningen die permanent blijven staan.

Wat vind jij van deze nieuwe woonbuurt?
De gemeente en woningcorporatie Zayaz startten de ontwikkeling van deze woningen in de zomer van 2020 met een haalbaarheidsonderzoek. Nu ligt er een stedenbouwkundig plan. In dit plan zie je een uitwerking van de gewenste inrichting van dit gebied zoals onder meer de woonerven, het groen en de parkeerplaatsen. De reacties die we uit de eerdere gesprekken met de omgeving terugkregen, zijn meegenomen. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2023 de eerste twee woonerven aangelegd worden met in totaal dertig houten woningen.

We zijn natuurlijk ook benieuwd naar jouw indruk van dit plan. Daarom kun je op een platform een aantal stellingen en vragen hierover beantwoorden, en reacties achterlaten. Je kunt ook nog vragen stellen aan de gemeente en Zayaz via een online spreekuur. Deze spreekuren vinden in dezelfde periode plaats. Je kunt je hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen. Let op: dit kan tot uiterlijk 8 februari! Geef daarin ook aan welke vragen je hebt. Je krijgt dan van ons een uitnodigingsmail met daarin een datum voor het digitale spreekuur. Kun je niet op deze datum? Dan bieden we je een andere datum aan.

Geef je mening!
Tot en met 16 februari 2022 verzamelen we alle reacties en de antwoorden op de stellingen en vragen die te vinden zijn op het speciale platform. De resultaten van het platform en de gesprekken worden terug gekoppeld in de volgende nieuwsbrief over de flexwoningen.

Omgevingsvergunning
Om hier voor 15 jaar en één dag – vooruitlopend op het bestemmingsplan De Groote Wielen Noordoosthoek – flexwoningen te mogen plaatsen, heeft Zayaz van het college een omgevingsvergunning nodig. In onze vorige nieuwsbrief vertelden we je dat het college hiervoor een verkorte procedure wil volgen. Het Rijk maakt deze verkorte procedure in het kader van de Crisis- en herstelwet mogelijk. De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 7 december met deze verkorte procedure ingestemd. Nu ligt er een aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken. We verwachten binnenkort een positieve reactie van het Ministerie te ontvangen. Daarna neemt het college een besluit over het wel of niet verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor de eerste dertig woningen. Als het college besluit om een omgevingsvergunning te verlenen, kunnen belanghebbenden daartegen bezwaren indienen.

Vragen, opmerkingen of suggesties?
Heb je naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen, opmerkingen of suggesties? Mail naar flexwoningen@s-hertogenbosch.nl