Disclaimer

De website www.degrootewielenonline.nl is een initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en haar partners. Aan alle op deze site getoonde informatie of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle foto’s en tekeningen dienen slechts om een indruk te geven van de plannen.

Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook, (o.m. teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadable bestanden), is eigendom van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en haar partners, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De informatie mag alleen voor eigen gebruik worden opgeslagen door de gebruiker. Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente ‘s-Hertogenbosch (Postbus 12345, 5200 GZ). De informatie mag wel worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring.

De gemeente heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten, afbeeldingen en geluidsfragmenten. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de gemeente zodat het materiaal terstond kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.
e-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl.

De gemeente kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen voor door derden op bovengenoemde wijze op de site geplaatste informatie.

Webanalyseservice / statistiekenprogramma
Deze website maakt gebruik van een webanalyseservice. Dit statistiekenprogramma maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site hanteren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van deze service. Deze webanalyseservice gebruikt de informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De provider van dit statistiekenprogramma mag de informatie aan derden verschaffen indien hij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens het programma verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door de webanalyseservice, op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Eenieder die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen. Misbruik zal aanhangig worden gemaakt bij de van toepassing zijnde rechtbank.