Noord

Over de buurt

De ontwikkelingen voor het noordelijk deel van De Groote Wielen zijn in volle gang. Vanaf 2024 komen hier 2300 tot 3000 woningen en zo’n 200 flexwoningen. Deze flexwoningen zijn inmiddels gerealiseerd. Een nieuwe buurt, geïnspireerd op de landelijke omgeving. Buitenleven in een groene omgeving als de belangrijkste kwaliteit. Extra aandacht is er voor de openbare ruimte, moderne vormen van mobiliteit, biodiversiteit, water en groen. Ook deze bouwfase van De Groote Wielen is onderverdeeld in verschillende deelgebieden (buurten): de Beemden, de Hoefgraaf, de Polder, het Strandpark, de Eilanden en het Schiereiland.

 

De Beemden

Het gebied rond de Beemden is nu nog een zanddepot en opslagplaats van materialen van andere bouwprojecten in de wijk, maar ook hier komt een mooie, groene buurt. De kaders voor het gebied rond de Beemden zijn geschetst. Er komen zo’n 900 woningen: zowel appartementen als grondgebonden woningen en zowel huur als koop. In een groene buurt met een (strand)park aan de plas en natuurlijk ruimte om te wandelen, te fietsen en te spelen. 

Deze buurt wordt ontworpen met dezelfde kenmerken als in het eerste deel van De Groote Wielen. Hierbij staan fietsers en voetgangers nog meer centraal. Om reizen voor hen veilig en comfortabel te maken, krijgen ze eigen paden, gescheiden van het autoverkeer. Daarnaast is het belangrijk dat de buurt en woningen klimaatrobuust zijn. Dat wil zeggen dat door inrichting en bouw is ingespeeld op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. We zetten volop in op een rustige, groene, waterrijke en toekomstbestendige buurt. 

 

Meedenken over Noord

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de kaders voor De Groote Wielen Noord geschetst in het zogenoemd Ruimtelijk Kwaliteitskader. Daarin is zowel aandacht voor de gehele noordelijke ontwikkeling, als voor deelgebieden zoals de Beemden. Deze aanpak is hier te lezen.

Binnen de kaders die door de gemeente ‘s-Hertogenbosch geschetst zijn, wordt natuurlijk samengewerkt met ontwikkelaars die in De Groote Wielen Noord aan de slag zijn of gaan. De inbreng en ideeën van (potentiële) toekomstige bewoners en omwonenden is bij de uitwerking van de buurt erg waardevol. Mensen die leven in de wijk en dagelijks gebruik maken van de voorzieningen, kunnen nuttige input leveren die kan worden meegenomen in de verdere uitwerking van de wijk. 

In 2023 hebben we tijdens een inloopavond en een online enquête veel input opgehaald voor het realiseren van een aantrekkelijke, groene en toekomstbestendige wijk in De Groote Wielen Noord. Op 7 juni 2023 was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Een korte terugblik, vind je hier.

 

Inloopavond stedenbouwkundig deelgebied De Beemden

Op dinsdag 16 april was er een inloopavond in Windkracht 5 om het eerste stedenbouwkundig deelplan (De Beemden m.u.v. Strandpark) te presenteren. Bezoekers werden geïnformeerd over hoe de input en ideeën zijn gebruikt om het stedenbouwkundig plan te optimaliseren. Dat gebeurde met behulp van een (visuele) presentatie op diverse panelen. Specialisten van de gemeente gingen met stakeholders, bewoners en geïnteresseerden in gesprek om te horen wat zij vinden van het stedenbouwkundig plan. Klik op de groene button hieronder voor een overzicht van de getoonde panelen tijdens de inloopbijeenkomst.

 

Panelen De Beemden

Meer informatie?

Abonneer je op de nieuwsbrief of neem contact met ons op!