Geslaagde inloopbijeenkomst Rosmalensedijk

12 juli 2023

Hoe woon je in of aan het groen of aan het water? Hoe en waar kun je parkeren? Hoe fiets en recreëer je in de buurt? En hoe passen de woningen aan het strandpark het beste in de buurt? Deze en andere vraagstukken kwamen aan bod tijdens een inloopavond over de Rosmalensedijk op 7 juni in het Rodenborch College.

Ideeën van bewoners

De in april gelanceerde online enquête Denk je mee over de Rosmalensedijk? leverde al veel input op over de ideeën van (toekomstige) bewoners en omwonenden voor het realiseren van een aantrekkelijke, groene en toekomstbestendige wijk. Tijdens de inloopbijeenkomst werden de resultaten van de online enquête gedeeld in de vorm van een informatiemarkt. Verschillende experts van de gemeente ’s-Hertogenbosch presenteerden hun ideeën voor de verdere uitwerking van de plannen. In gesprekken met aanwezige bewoners en geïnteresseerden is opnieuw waardevolle input opgehaald die de experts meenemen in de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp.


Meer informatie?

Abonneer je op de nieuwsbrief of neem contact met ons op!