Inrichtingsplan Vlietdijk parkzone

20 juli 2023

Het terrein aan de Vlietdijk waar jarenlang het tijdelijke winkelcentrum was gevestigd, wordt ingericht als park. Vlietdijk is de entree van De Groote Wielen en verbindt de wijk met Rosmalen. Kenmerkend is de groene, ruige setting met grasland, boomgroepen, water en riet. Dit vormt ook de basis voor de nieuwe inrichting, die nog niet helemaal vastligt.

Door middel van een enquête en een inloopavond zijn ideeën opgehaald. Hieruit blijkt dat er vooral behoefte is aan wandelpaden en zitbanken voor alle leeftijden. Ook zijn er ideeën voor een sportvoorziening geopperd. Een basketbalveld kan bijvoorbeeld een goede aanvulling zijn op het bestaande aanbod in de wijk.

Uiteindelijk moet de invulling van de parkzone ten goede komen aan de hele buurt. Het definitieve plan wordt nu uitgewerkt. Het streven is dat de bewoners komend voorjaar 2024 gebruik kunnen maken van het nieuwe park.


Meer informatie?

Abonneer je op de nieuwsbrief of neem contact met ons op!