EINDE TIJDELIJKE AH KOMT IN ZICHT

EINDE TIJDELIJKE AH KOMT IN ZICHT

De voorbereidingen voor de ontwikkeling van het Centrum lopen volgens planning (en die was behoorlijk ambitieus). De aanvraag van de bouwvergunning (formeel omgevingsvergunning) zal begin 2022 plaatsvinden. Niet lang daarna zal gestart worden met het voorbereiden van de bouw. De komst van het wijkwinkelcentrum komt steeds dichterbij…

Opening supermarkt
Het plan is dat eind juni, begin juli 2023 in ieder geval één supermarkt in het Centrum open gaat. Op dat moment zal de tijdelijke Albert Heijn aan de Groote Wielenlaan verdwijnen. Hoe de planning eruit ziet, wat er gaat gebeuren met de locatie die achterblijft en hoe de gemeente ’s-Hertogenbosch de laatste kloosterontwikkeling wil vormgeven zal naar verwachting begin 2022 worden toegelicht tijdens diverse bijeenkomsten. Direct omwonenden zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen van de gemeente.

In ieder geval staat vast dat de gegroeide bebossing, inmiddels bekend als ‘het Roekenbos’, die is ontstaan tussen de tijdelijke Albert Heijn en de waterplas behouden blijft. Dit wordt door de omgeving gewaardeerd en heeft een bijzondere ecologische waarde gekregen die de gemeente ’s-Hertogenbosch graag wil behouden.