Noordoosthoek

oVER DE BUURT / NOORDOOSTHOEK

 

Het laatste kwadrant, de Noordoosthoek, is het slotstuk van de wijk. Vanaf 2024 worden hier 2.300 tot 3.000 woningen gebouwd. Het plaatsen van 220 tot 250 flexwoningen maakt een onderdeel uit van dit plan.

Hiermee wordt een aantrekkelijk stadsdeel met innovaties ontwikkelt die bijdragen aan een goede kwaliteit van de leefomgeving. Er komt extra aandacht voor de openbare ruimte, moderne vormen van mobiliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Een buurt met karakter,
waar je met plezier woont en
het fijn is om buiten te zijn.

PLANONTWIKKELING NOORDOOSTHOEK

DENK MEE OVER DE WIJK!

Gemeente en Zayaz geven akkoord voor 220-250 flexwoningen

Sfeerimpressie

over DE WONINGEN / NOORDOOSTHOEK

kaart_NOH

In de Noordoosthoek zullen verschillende marktpartijen gaan ontwikkelen. Het plan is opgedeeld in verschillende sfeergebieden: Rosmalensedijk, de Hoefgraaf, de polder, het strandpark, de eilanden en het schiereiland.