Noordoosthoek

OVER DE BUURT / NOORDOOSTHOEK

 

Het laatste kwadrant, de Noordoosthoek, is het slotstuk van de wijk. Het idee is om vanaf 2024 ruim 3.000 woningen te bouwen. Het plaatsen van 220 tot 250 flexwoningen maakt een onderdeel uit van dit plan.

Een aantrekkelijk stadsdeel met innovaties die bijdragen aan een goede kwaliteit van de leefomgeving. Er komt extra aandacht voor de openbare ruimte, moderne vormen van mobiliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Een wijk met karakter,
waar je met plezier woont en
het fijn is om buiten te zijn.

DENK MEE OVER DE WIJK!

EERSTE OPZET GEBIEDSCONCEPT FLEXWONINGEN GEEF JE MENING

noordoost

 

Kaart

Sfeerimpressie

over DE WONINGEN / NOORDOOSTHOEK

Er komt extra aandacht voor de openbare ruimte, moderne vormen van mobiliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Onderwerpen van deze tijd, die zeker thuis horen in een volgende grootschalige woningbouwfase.

Uiteraard stemmen we het aanbod af op de behoefte die we in de woningmarkt signaleren. Daarbij letten we op de verhoudingen tussen huur- en koopwoningen en de verschillende prijscategorieën en woningtypen.

Meer info