Update flexwoningen: voortgang haalbaarheidsonderzoek

Update flexwoningen: voortgang haalbaarheidsonderzoek

In de zomer van 2020 is een haalbaarheidsonderzoek gestart voor de komst van flexwoningen in de Noordoosthoek. Afgelopen maanden is gewerkt aan een eerste opzet voor dit gebiedsconcept. Dit concept komt tegemoet aan veel opmerkingen en uitdagingen die geconstateerd en gehoord zijn. De gemeente en Woningcorporatie Zayaz horen graag wat jij als (toekomstige) bewoner vindt van dit concept. Bekijk de opzet van het gebiedsconcept op de speciale webpagina. Vul de vragenlijst in of doe mee aan een online sessie met wethouder Roy Geers en Zayaz bestuurder Mohamed Acharki. Vul hem in op de site www.denbosch.nl/nl/projecten/flexwoningennoordoosthoek

Bouw flexwoningen
Het aantal mensen dat een woning zoekt, blijft stijgen. De bouw van flexwoningen op de locatie Noordoosthoek wordt ingezet om de druk op de woningmarkt te verlichten. De gemeente ’s-Hertogenbosch wil deze woningen samen met woningcorporatie Zayaz realiseren voor een brede doelgroep: van jong tot oud, alleenstaand tot gezin en voor alle inkomens. Niet om een noodoplossing te creëren, maar om meer mensen een thuis te geven met kwaliteit voor hen en de omgeving.

Zorgvuldig proces
Voor de opzet van het nieuwe tijdelijke woongebied is in de zomer van 2020 een
haalbaarheidsonderzoek gestart. We hebben in acht online gesprekken met 80 buurtbewoners en geïnteresseerden input opgehaald. Deze input is waardevol gevonden en meegenomen. Evenals de geuite zorgen in de petitie over wat de komst van de flexwoningen betekent voor de leefbaarheid in de wijk. Op basis daarvan werken we aan een gebiedsconcept waarbij we een nog betere inpassing in de omgeving voorzien, we rekening houden met de zorgen en het flexwonen innovatief doorontwikkelen. Hiervoor dient nog een aantal zaken uitgezocht te worden voordat we weer verder in gesprek kunnen met belanghebbenden en geïnteresseerden.

Vervolg
De volgende stap in het haalbaarheidsonderzoek is om van omwonenden én toekomstige bewoners te horen wat zij vinden van het gebiedsconcept. Binnenkort kun je hierover je mening geven. De verwachting is dat dit in de tweede helft van maart is. Via een nieuwsbrief informeert de gemeente ’s-Hertogenbosch hoe ze dat organiseren en hoe je dan kunt reageren. De resultaten nemen zij dan mee in de besluitvorming. Die staat gepland in april/mei 2021.

Aangepaste planning
De planning zoals we die eerder hebben gecommuniceerd, is aangepast. De nieuwe planning is als volgt:
• 2e helft maart 2021: Participatie/reactie op gebiedsconcept
• April/mei 2021: Besluitvorming haalbaarheidsonderzoek door het college van
burgemeester en wethouders en door het bestuur van woningcorporatie Zayaz
• Na mei 2021: Plan uitwerken met vervolg van de participatie van toekomstige
bewoners flexwoningen en wijkbewoners
• Tweede helft 2021: Doorlopen ruimtelijke ordeningsprocedure, zodat uiteindelijk een
omgevingsvergunning kan worden verleend
• In 2022: Realisatie flexwoningen in fasen

Voor vragen
Om goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen brengt de gemeente ’s-Hertogenbosch een digitale nieuwsbrief uit. Wil je deze ontvangen? Meld je dan aan via flexwoningen@s-hertogenbosch.nl. Ook vragen kun je mailen naar flexwoningen@s-hertogenbosch.nl.