Succesvolle online bijeenkomst voor ontwikkeling de Noordoosthoek

Succesvolle online bijeenkomst voor ontwikkeling de Noordoosthoek

Onlangs nodigde de gemeente ’s-Hertogenbosch en Ingenieursbureau Sweco buurtbewoners uit hun mening te geven over de beleving en ervaringen van de wijk. In een online enquête kwamen vragen als ‘Hoe kan de ontwikkeling positief bijdragen aan de leefomgeving van De Groote Wielen?’ en ‘Welke duurzaamheidskansen zie je hierbij graag terug?’ aan bod. Bewoners werd ook gevraagd mee te denken over het te ontwikkelen plangebied de Noordoosthoek in een online bijeenkomst. Ingenieursbureau Sweco heeft deze opmerkingen verwerkt.

Hoge betrokkenheid bij het invullen van de online enquête
De online enquête is door 250 respondenten ingevuld, waarvan de meeste tussen de 30 en 50 jaar oud waren. Uit de resultaten kwam duidelijk naar voren dat de thema’s biodiversiteit en recreatie voor bewoners belangrijk zijn bij het verder door ontwikkelen van De Groote Wielen. De plas en de ruimte rondom de plas zijn voor vele favoriet.

Online bijeenkomst groot succes
Bewoners konden via de enquête ook laten weten of ze deel wilden nemen aan de vervolgbijeenkomst die door de corona maatregelen online plaats vond via een videoverbinding. Ruim 45 geïnteresseerde bewoners kwamen online bij elkaar tijdens drie bijeenkomsten.

Wethouder Roy Geers opende de eerste bijeenkomst: “Fijn dat jullie willen meedenken over de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Noordoosthoek van De Groote Wielen. De ambities van de gemeente voor het laatste plandeel zijn hoog, maar we zijn nu vooral benieuwd naar jullie wensen en ideeën.”

Daarna gaf de projectgroep een toelichting op het proces. Centraal tijdens de bijeenkomsten stonden de wensen van bewoners. Zij benadrukten het belang van groen en water in de wijk. Flora en fauna, natuur en biodiversiteit in de omgeving wordt hoog gewaardeerd. Daarnaast moet voldoende ruimte beschikbaar komen voor recreatie, waarbij ook het spanningsveld tussen rust en recreatie boven kwam drijven. Bekijk de presentatie en resultaten hier terug.

“Het was een leuke en interessante manier om met elkaar te praten over de toekomst van onze wijk”, laat een van de deelnemende bewoners weten.

Succesvolle online bijeenkomst voor ontwikkeling de Noordoosthoek_2
Al met al kijkt de gemeente en Sweco terug op een geslaagde bijeenkomst met veel geïnteresseerde bewoners, waarbij veel bruikbare informatie is opgehaald. Bewoners vinden het belangrijk om op de hoogte gehouden te worden. Ook waren bewoners blij dat ze betrokken worden en dat er voldoende ruimte was om vragen te stellen. De vragen varieerden van ‘Blijft het wandelpad rondom de plas beschikbaar?’ naar ‘Is gestapelde bouw mogelijk zodat er meer ruimte over blijft voor groen?’ tot vragen als ‘Worden de plassen met elkaar verbonden?’ of ‘Wordt er ook gedacht aan speciale gedeelten, woningen voor ouderen of jongeren?’. Nieuwsgierig naar het antwoord op deze vragen? Bekijk ze onderaan de pagina Vragen.

Met de informatie gaat de gemeente samen met Sweco aan de slag. Ze stellen eerst het Nota van Uitgangspunten vast, dat de basis gaat vormen voor het bestemmingsplan en het omgevingseffectrapportage. Naar verwachting zal het bestemmingsplan dit najaar in procedure worden gebracht.