Stijging waterpeil Groote Wielenplas

Stijging waterpeil Groote Wielenplas

Door de bouw van de kelder van de supermarkt en de fietsbrug stijgt het waterpeil in de Groote Wielenplas een stukje. Het grondwater dat vrijkomt wordt in de Groote Wielenplas geloosd. Het peil van de plas zal ongeveer 6 tot 7 maanden circa 15 cm hoger komen te staan dan men gewend is.

Wat betekent dit?
Hierdoor is het mogelijk dat beschoeiing en vlonders onder water komen te staan in deze periode. De stijging van het waterpeil gaat langzaam. De verwachting is dat binnen een aantal weken het peil tot 1.80 is gestegen. Zo zorgen we ervoor dat er in de zomermaanden voldoende water in de Groote Wielenplas aanwezig is.

foto: Sandra Peerenboom