Nieuw centrum in zicht

Nieuw centrum in zicht

De Groote Wielen wordt in een stevig tempo verder ontwikkeld. In de eerste week van december is het bestemmingsplan en bijhorend beeldkwaliteitsplan over de nieuwe woonbuurt ‘Centrum’ vastgesteld. In deze buurt komen maximaal 600 woningen, een winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen en kleinschalige horeca van ca. 7.000 m² en een gezondheidscentrum. Dit winkelcentrum komt in de plaats van de tijdelijke winkels op de hoek van de Groote Wielenlaan/Vlietdijk.

Bestemmingsplan onherroepelijk
Er is geen beroep ingediend tegen het bestemmingsplan De Groote Wielen – Centrum. Dat betekent dat het plan onherroepelijk is, waarmee de start van de realisatie van een mooi centrumplan is gestart.

Uitgangspunten ontwerp
De gemeente ’s-Hertogenbosch vindt het belangrijk dat het aangrenzende landschap en het verleden van dit gebied een plek krijgen in hoe de buurt eruit komt te zien. Daarnaast is water een leidend thema voor de openbare ruimte. Water moet er beleefbaar worden en een verkoelende en educatieve functie krijgen. Het winkelcentrum moet een plek worden waar mensen zich op hun gemak voelen. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de inrichting van de openbare ruimte. Ook wordt de verbinding met de omgeving belangrijk. Wandelaars en fietsers kunnen in de toekomst via het centrum, door het park op het dak van de winkels, een rondje om de Groote Wielenplas lopen of fietsen.

Gevarieerd woningaanbod
Tot 2030 wil de gemeente dat er 10.500 woningen worden gebouwd. Deze woningen in het centrum van De Groote Wielen dragen daar aan bij. In totaal komen er maximaal 600 woningen bij in deze buurt. Daarvan wordt zo’n 25% sociale huurwoning. Ook komen er middeldure huurwoningen en koopappartementen.

Wethouder Roy Geers: “Ik ben blij dat we naast de nodige voorzieningen ook veel extra en betaalbare woningen realiseren in het Centrum. Die woningen zijn hard nodig, want veel mensen zijn er naar op zoek. En met een gevarieerd aanbod kunnen we veel woonwensen vervullen. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat het nieuwe Centrum een aantrekkelijke en mooie buurt wordt die heel goed past in De Groote Wielen.”

Duurzaamheid
’s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dit geeft ze een plek in het ontwerp van de buurt. Bijvoorbeeld in de omgang met water en groen. Daarnaast worden niet alleen de woningen, maar ook de andere functies gasloos.

Proces en planning
Volgend jaar wordt gebruikt om de bouwplannen uit te werken en de daarvoor benodigde procedures te doorlopen. Eind 2021 kan de bouw van de eerste projecten starten. De planning is er op gericht dat het winkelcentrum in 2023 haar deuren opent en de eerste woningen worden opgeleverd.

In het noordelijk deel, Tuinenrijk, worden allereerst 150 woningen ontwikkeld. Deze zullen naar verwachting eind dit jaar in verkoop gaan. In het midden van het plangebied worden 6 bouwblokken met 320 huur- en koopwoningen gerealiseerd die samen De Vesting vormen. Daarnaast worden er in Waterpark, direct grenzend aan de waterplas, 120 woningen gebouwd. Lees via www.degrootewielenonline.nl/buurten/centrum/Het Centrum