Locaties laadpalen in de wijk vastgesteld

Locaties laadpalen in de wijk vastgesteld

De gemeente ’s-Hertogenbosch vroeg eerder aan wijk- en dorpsraden om mee te denken over de locaties voor laadpalen in wijken en dorpen.

De gemeente heeft nu vastgelegd waar de komende jaren nieuwe laadpalen kunnen komen in onze gemeente. De beoogde locaties liggen vast in wijklaadplannen. Bewoners konden via een interactieve kaart reageren op de beoogde laadplekken en gaven hiervoor suggesties. De reacties zijn afgewogen en waar mogelijk meegenomen in de uiteindelijke plannen. Het college heeft deze week de wijklaadplannen vastgesteld. Op www.denbosch.nl/laadpalen kun je een kaart vinden waarop de locaties voor laadpalen in elke wijk en dorp zijn aangegeven.

Wethouder Ufuk Kâhya: “In ’s-Hertogenbosch gaan we voor schoon, slim en veilig vervoer. Zo zorgen we dat het prettig wonen, leven en werken is en blijft in ’s-Hertogenbosch. We weten dat de komende jaren het aantal elektrische auto’s in onze gemeente groeit. We stimuleren dit en daarom zorgen we voor voldoende laadpunten. Dit doen we ook om het gebruik van meer elektrische deelauto’s te faciliteren. Met deze wijklaadplannen, weten we waar in onze gemeente laadpunten kunnen komen. Hierdoor faciliteren we, ook in de toekomst, elektrisch rijden zo goed mogelijk.”

Hoe gaan we verder?
Op basis van dit plan laten we de komende jaren stapsgewijs de nieuwe laadpalen plaatsen. Dit gebeurt op basis van de behoefte, het daadwerkelijke gebruik van bestaande laadpalen en op basis van data over de verwachte toename aan elektrische rijders per buurt. Dus hoe meer elektrische auto’s we verwachten, hoe meer laadpalen we plaatsen. We proberen te zorgen dat het aanbod van laadpalen net iets gaat voorlopen op de vraag.

Vragen over elektrisch rijden?
Mocht je vragen hebben over elektrisch rijden of het aanvragen van een laadpaal, dan kun je terecht op www.s-hertogenbosch.nl/elektrischrijden of mail naar elektrischrijden@s-hertogenbosch.nl