Groote Vliet

Tussen De Groote Wielen en Rosmalen is het bedrijvenpark Groote Vliet gesitueerd. Hier is plaats voor bedrijvigheid zoals (auto)showrooms, een bouwmarkt en een groothandel, zakelijke dienstverlening (onder meer ICT-bedrijfjes) en andere kantoren. Het bedrijvenpark bestaat uit drie delen waarvan het grootste deel (ca. 14 ha) zich tussen de woonwijk De Groote Wielen en het Laaghemaal bevindt.. Ten zuiden van deze weg liggen nog twee kleinere delen. Hier komen voornamelijk representatieve kantoren die aansluiten bij de bestaande bebouwing. Dit deel markeert straks de centrale entree vanaf snelweg A2 naar De Groote Wielen.

Uiteraard is op het bedrijvenpark gelet op de waterkwaliteit. Net als de woonwijk heeft het bedrijvenpark een eigen kleine watermachine in de vorm van een helofytenfilter, waardoor het regenwater wordt afgevoerd voor natuurlijke zuivering.

Het hoge kwaliteitsniveau
van het terrein past helemaal bij
de uitstraling van ons bedrijf