over DE WONINGEN / NOORDOOSTHOEK

Er komt extra aandacht voor de openbare ruimte, moderne vormen van mobiliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Onderwerpen van deze tijd, die zeker thuis horen in een volgende grootschalige woningbouwfase.

Uiteraard stemmen we het aanbod af op de behoefte die we in de woningmarkt signaleren. Daarbij letten we op de verhoudingen tussen huur- en koopwoningen en de verschillende prijscategorieën en woningtypen.

Meer info