Architect voor nieuw winkelcentrum geselecteerd

Architect voor nieuw winkelcentrum geselecteerd

De te ontwikkelen locatie van het nieuwe winkelcentrum ligt in het zuiden van deelgebied Centrum en vormt, letterlijk en figuurlijk, het centrum van de wijk De Groote Wielen. Er zullen (dag)winkels, twee supermarkten en horeca aan onder andere het water te vinden zijn. Om er voor te zorgen dat het winkelgebied ook ‘s avonds gezellig en veilig wordt worden op en rondom de winkels ongeveer 100 woningen gebouwd. Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten is geselecteerd voor het ontwerpen van het nieuw winkelcentrum.

Planuitwerking
Het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van het Centrum in De Groote Wielen mogelijk maakt is momenteel in procedure, maar de gemeente ’s-Hertogenbosch is samen met de ontwikkelaars al gestart met de voorbereiding voor de planuitwerking. De ontwikkeling zal tot stand komen door een samenwerking tussen de gemeente ’s Hertogenbosch en de ontwikkelcombinatie van Rialto Vastgoedontwikkeling en Heijmans Vastgoed. In opdracht van genoemde ontwikkelaars heeft afgelopen april een architectenselectie plaatsgevonden, waaruit Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten is gekozen.

Voor de selectieprocedure is door Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten een filmpje gemaakt van het winkelgebied. “Vanzelfsprekend geeft de video nog geen exact beeld van het uiteindelijk plan, maar het geeft wel een goede indruk van het programma en de gewenste uitstraling”, aldus Pascal Grosfeld namens de architect. Bekijk de video voor een impressie.

Bijzondere ligging
Het winkelcentrum komt aan de bovenrand van De Groote Wielenplas en zal door de bijzondere ligging en stedenbouwkundige uitgangspunten grotendeels opgaan onder een oplopend maaiveld waardoor de interactie met het landschap, het water en het groen maximaal wordt benut; zowel onder als boven het maaiveld. Ontmoeten, spelen en bewegen zijn thema’s die zorgen voor een gezonde leefomgeving en bijdragen aan het woon- en winkelgenot van de inwoners van de wijk. “Er is samenhang gevonden in de eenduidige karakteristiek van de architectuur van de gebouwen. De visie verwijst ook naar de historische gelaagdheid van de plek; enerzijds een gebied met waterverdedigingswerken, forten en vestigingen en anderzijds het landschap van rivieren, dijken en uiterwaarden”, laat Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten weten.

Opening in 2023
De keuze voor het architectenbureau betekent het startsein voor een proces dat de komende drie jaar in beslag zal nemen. Verder zijn SVP Architectuur en Stedenbouw en OKRA landschapsarchitecten betrokken bij het voorlopig stedenbouwkundig plan van het gehele plangebied. Het winkelcentrum met ongeveer 7.000 m² aan commerciële ruimten (detailhandel, horeca en dienstverlening) en ongeveer 100 woningen zal de gehele wijk gaan bedienen. De huidige winkellocatie in De Groote Wielen is van tijdelijke aard en zal uiterlijk 1 juni 2023 verdwijnen. Doelstelling is om voorafgaand aan deze datum de deuren van het nieuwe winkelcentrum De Groote Wielen te openen.