12,5 jarig jubileum Kindcentrum De Sprong

12,5 jarig jubileum Kindcentrum De Sprong

Het is feest op Kindcentrum De Sprong. De school bestaat 12,5 jaar. Leerlingen, medewerkers, omwonenden; iedereen viert mee. Met allerhande activiteiten wordt stilgestaan bij deze heugelijke gebeurtenis.

Over De Sprong: ontwikkelingsgericht onderwijs in heterogene groepen
Op de Sprong wordt ontwikkelingsgericht onderwijs gegeven. De kinderen werken rondom een thema. Het onderwijs sluit aan op de ontwikkeling van kinderen en moedigt hen aan om nét iets meer te kunnen. De kinderen worden gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn en vertrouwen te hebben in zichzelf. Op De Sprong wordt gewerkt met combinatiegroepen; de kinderen zijn een keer de jongste en een keer de oudste van de groep. Zo leren ze van en met elkaar. Tegelijkertijd wordt er een beroep gedaan op hun zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en zelf-oplossend vermogen. Naast onderwijsgroepen kent het kindcentrum twee babygroepen voor kinderen tussen 0 en 2 jaar en twee peutergroepen voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar.

Jubilaris Marijke van Ek
Manager onderwijs, Marijke van Ek, is vanaf het prille begin aan het kindcentrum verbonden en viert -naast 40 dienstjaren- ook haar koperen dienstverband op De Sprong. Met veel enthousiasme vertelt zij over De Sprong: “De Sprong is een kleinschalig kindcentrum. Leren samenwerken en zelfstandigheid zijn belangrijke pijlers. We werken niet alleen uit boeken, maar halen graag de echte wereld naar binnen. Gastlessen van ouders en externen vormen een waardevolle aanvulling op ons onderwijs. Bovendien hebben we een geweldig sterk team en is er veel aandacht voor doorontwikkeling.”

Maar ook Engels, sport, kunst en cultuur
Op De Sprong krijgen alle kinderen minstens een half uur Engels per week. Ook sport en bewegen nemen een centrale plek in. Kinderen krijgen alle kansen om hun talenten op dit gebied te ontdekken en te ontwikkelen. Ook is er extra aandacht voor kunst en cultuur. Zo is De Sprong partnerschool van het Noordbrabants museum en worden er MOVE-lessen gegeven waarin mindfulness, yoga, dans en drama aan bod komen. Dit schooljaar is er tevens een vakdocent beeldende vorming aan de slag gegaan met de kinderen van De Sprong. Kortom: een bijzonder kindcentrum met een uniek concept in de regio.