Zayaz en Joost gaan samenwerken in STEK

5 oktober 2022

Zayaz en Joost gaan samenwerken in STEK

JOOST en Zayaz hebben een intentieverklaring getekend voor samenwerking in de Noordoosthoek. Zayaz werkt vanaf 2020 samen met gemeente ’s-Hertogenbosch aan de ontwikkeling van het woningbouwproject STEK waar zo’n 205 houten erfwoningen komen, verdeeld over twaalf erven. Aanvankelijk lag de realisatie van alle woningen bij Zayaz. In de samenwerking is afgesproken dat JOOST 70 woningen voor haar rekening neemt. Hierdoor ontstaat er meer investeringsruimte bij Zayaz die voor andere doeleinden ingezet kan worden zoals verduurzaming van woningen en nieuwbouw. Door het bouwen van deze biobased en modulaire woningen voegen we samen met gemeente sneller nieuwe woningen toe aan de Bossche woningmarkt.

Win-win situatie

De samenwerking levert zowel Zayaz als JOOST voordelen op. Behalve investeren in de Bossche woningmarkt gaat JOOST gelijkwaardig met Zayaz meewerken aan STEK. Ieder erf van STEK vormt een eigen gemeenschap in een groene omgeving. De erfgenoten mogen zelf invulling aan het erf geven, het tot leven kweken en onderhouden. Dit geldt ook voor het buurthart en het vele gemeenschappelijke groen in de buurt zoals misschien wel een buurtakker of speelbos. De houten woningen zijn helemaal duurzaam en circulair, maar ook compact. En groen gaat boven verharding dus er komt een beperkt aantal parkeerplaatsen. Het delen van spullen en mobiliteit is gewoon in STEK.

De eerste dertig woningen komen in november op Woonservice. Omdat wonen in STEK wel een open en meewerkende houding vraagt van de toekomstige bewoners organiseren we eerst enkele bijeenkomsten. Gegadigden kunnen dan proeven aan STEK en afwegen of ze het zien zitten om er te gaan wonen. In de toewijzing gaat tweederde naar sociale doelgroepen en een derde naar middeninkomens.

Zayaz werkt inmiddels al twee jaar aan de ontwikkeling van STEK. JOOST stapt nu in. Afgesproken is dat Zayaz vooralsnog aanspreekpunt blijft voor woningzoekenden en andere geïnteresseerden. Dit houdt in dat de verhuur en het beheer van de woningen voorlopig alleen bij Zayaz ligt. Daarna gaat een deel daarvan naar JOOST. JOOST heeft zo de tijd om zich STEK volledig eigen te maken.


Meer informatie?

Abonneer je op de nieuwsbrief of neem contact met ons op!