Update waterstand in de Groote Wielenplas

27 september 2022

Update waterstand in de Groote Wielenplas

Het is gelukt om het waterpeil in de Groote Wielenplas te verlagen. Sinds vorige week is het waterpeil ongeveer 1.70 m NAP. In de Watertuinen zijn waterplanten verwijderd en de steigers zijn beter toegankelijk geworden. Dit zorgt voor minder overlast voor de bewoners van de Watertuinen.

Voor de werkzaamheden aan het winkelcentrum wordt voorlopig nog grondwater opgepompt en geloosd in de Groote Wielenplas. Dit water moet verplicht in het gebied blijven om verdroging tegen te gaan. Met de bouwer van het winkelcentrum en Waterschap Aa en Maas is nu afgesproken dat we streven naar een waterpeil van 1.75 meter NAP om verdroging in het gebied te voorkomen. Dit is 5 centimeter lager dan in de afgelopen weken. Toen werd er gestreefd naar een waterpeil van 1.80 meter NAP.

Helaas hebben we geen controle over de weeromstandigheden. Regen en wind kunnen komende periode plaatselijk voor overlast zorgen totdat de werkzaamheden aan het winkelcentrum klaar zijn.

De gemeente ’s-Hertogenbosch, waterschap Aa en Maas en de bouwer van het winkelcentrum blijven in contact om het waterpeil te optimaliseren.


Meer informatie?

Abonneer je op de nieuwsbrief of neem contact met ons op!