Omgevingsvergunning en vervolg STEK

8 juli 2022

In de Noordoosthoek in De Groote Wielen wordt een nieuwe woonbuurt gecreëerd. Geïnspireerd op de landelijke omgeving die er al is. Met buitenleven en natuurlijk wonen als de belangrijkste kwaliteiten. Niet een buurt met de bekende traditionele straten. Maar een buurt onderverdeeld in twaalf erven en met zo’n vijftien tot vijfentwintig houten woningen. In totaal komen er ongeveer 205 erfwoningen, verschillend in indeling, grootte en huurprijs. Met de plaatsing van deze woningen kan een brede groep woningzoekenden een nieuw thuis vinden.

De gemeente en woningcorporatie Zayaz zijn in de zomer van 2020 gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Nu ligt er een stedenbouwkundig plan. Een uitwerking van de gewenste inrichting van dit gebied zoals onder meer de woonerven, het groen en de parkeerplaatsen. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2023 de eerste twee woonerven aangelegd worden met in totaal dertig houten woningen.  De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de omgevingsvergunning hiervoor op 24 juni 2022 verleend met goedkeuring van de commissie Welstand.

Vanaf 1 juli is de bezwarentermijn van zes weken ingegaan. Dit houdt in dat het voor belanghebbenden mogelijk is om tegen de afgegeven vergunning bezwaar aan te tekenen. De vergunning ligt nu ter inzage.

Geleidelijke verplaatsing

Het woord ‘flexwonen’ past eigenlijk niet meer bij dit plan. Het merendeel van de woningen blijft hier hooguit 15 jaar staan. Vanaf 8 tot 15 jaar verhuizen de meeste woonerven naar andere plekken binnen de Noordoosthoek of elders in de stad. Bewoners kunnen meeverhuizen als ze dat willen. Het grote voordeel is dat bewoners alle gelegenheid krijgen om met elkaar een band op te bouwen. Ook blijft een aantal erven staan (zo’n 85 woningen aan de noordkant van deze nieuwe woonbuurt). Op de lege plekken die de verplaatste woningen achterlaten, bouwen we dan woningen die permanent blijven staan.

Ongeveer een derde van de woningen wordt straks verhuurd aan middeninkomens. De rest aan lage inkomens. Ze zijn bedoeld voor een brede groep die het nu extra lastig hebben op de woningmarkt. Denk aan starters, éénoudergezinnen, kleine gezinnen, doorstromers en senioren. Woningzoekenden die ook bewust kiezen voor een andere manier van wonen én leven. Daarom voert Zayaz vooraf ook gesprekken met de toekomstige bewoners.

Het project heeft daarom ook een meer passende en aansprekende naam gekregen: Stek.

  • Bewoners krijgen met de woning een eigen duurzame stek;
  • We planten in de buurt vele stekjes die door de bijdrage van bewoners gaan ontkiemen, wortelen, groeien en tot volle wasdom komen: de woningen, de buurtontmoetingsplekken, het vele groen, de gemeenschap, delen van spullen, de manier van leven;
  • Op termijn gaan we de erven en woningen verstekken naar andere plekken in De Groote Wielen.

In deze video van Zayaz schetst stedebouwkundige Tom van Tuijn een beeld van Stek en de toekomstbestendige inrichting van de buurt:

Vragen
We krijgen veel vragen hoe je in aanmerking kunt komen om in STEK te wonen. Daarvoor moet je ingeschreven zijn bij Woonservice Regionaal. Dat kan hier!

Heb je interesse in een woning en daarover een vraag, dan kun je terecht bij Zayaz: stek@zayaz.nl Voor vragen met betrekking tot het formele traject, zoals de omgevingsvergunning kun je terecht bij de gemeente via flexwoningen@s-hertogenbosch.nl


Meer informatie?

Abonneer je op de nieuwsbrief of neem contact met ons op!