Inloopbijeenkomst Vlietdijk op 28 juni

22 juni 2023

De gemeente ’s-Hertogenbosch houdt op woensdag 28 juni een inloopavond over de invulling van het vrijkomende terrein aan de Vlietdijk. Een enquête in april leverde meer dan 100 reacties op van omwonenden. In deze bijeenkomst worden de resultaten en ideeën voor verdere uitwerking gepresenteerd.

Sluiting tijdelijke winkelcentrum

Het tijdelijke winkelcentrum op de hoek Vlietdijk/Groote Wielenlaan sluit definitief op 8 juli 2023. Na vijftien jaar wordt de vergunning niet meer verlengd. De gevestigde zaken verhuizen naar het nieuwe winkelcentrum. Dat komt in het zuiden van gebied Centrum te liggen, tegen de Groote Wielenplas.

Inrichtingsplan park

Het terrein waar nu het tijdelijke winkelcentrum staat, wordt straks ingericht als park. Vlietdijk is de entree van De Groote Wielen en verbindt de wijk met Rosmalen. Kenmerkend is de groene, ruige setting met grasland, boomgroepen, water en riet. De inrichting van de openbare ruimte ligt nog niet helemaal vast. Binnen de kaders van het inrichtingsplan is ruimte om ideeën uit te wisselen over de nieuwe invulling van en voorzieningen op het terrein. Uiteindelijk moet de invulling van de parkzone ten goede komen aan de hele buurt.

Praktische informatie

De inloopavond is op woensdag 28 juni. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we wat er aan input en ideeën is opgehaald via de online enquête en wat we daarmee gedaan hebben. De thema’s die centraal staan zijn groene inrichting, ontmoetingsplekken voor én tussen jong en oud en sport- & spelfaciliteiten.

Er zijn verschillende specialisten van de gemeente aanwezig. Geïnteresseerden kunnen op elk moment tussen 18.00 en 20.00 uur binnenlopen in Wijkcentrum Windkracht 5 Adres Deltalaan 140, 5247 JT Rosmalen.


Meer informatie?

Abonneer je op de nieuwsbrief of neem contact met ons op!