Impact uitstel verbreding A2 in kaart gebracht

5 juli 2024

Beeld: ©Project A2

Sinds 2018 is de gemeente ‘s-Hertogenbosch met de regio (provincies Noord-Brabant en Gelderland en meerdere gemeenten) en het Rijk in overleg over de aanpak van knelpunten op de A2 tussen Deil en Vught. Eind 2022 leverde dat een pakket aan maatregelen op genaamd de voorkeursbeslissing. Deze beslissing omvatte onder meer een grootschalige verbreding van de A2. 

Uitstel

Als gevolg van stikstofprioritering en herprioritering van middelen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Rijk in september 2023 besloten om de grootschalige verbreding van de A2 uit te stellen en voorlopig geen investeringen te doen. Het is niet bekend wanneer de planuitwerking, waarin de maatregelen in detail worden uitgewerkt, wordt hervat. 

Onderzoek naar impact

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de impact van dit besluit onderzocht. En beoordeeld in hoeverre het gevolgen heeft voor de koers voor de lange termijn zoals in het bestuursakkoord was ingezet. De resultaten van dit onderzoek is via een Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad gerapporteerd. De Raadsinformatiebrief vindt u hier: Raadsinformatiebrief gevolgen pauzeren MIRT A2 voor mobiliteitsoplossing DGW Gemeente 's-Hertogenbosch.

Alternatieve bereikbaarheidsoplossingen

Uit het onderzoek blijkt dat zolang het Rijk niet doorpakt op het creëren van voldoende doorstroming op de A2, de voorgenomen maatregelen uit het bestuursakkoord niet toereikend zullen zijn voor een goede ontsluiting van de oostelijke gemeentedelen in het algemeen en van De Groote Wielen in het bijzonder. Daarom zet de gemeente onverminderd de lobby voort richting Den Haag om de verbreding A2 alsnog op te pakken. Toch is het ook verstandig om te werken aan een plan B. Hiertoe komt er een aanvullend onderzoek naar bereikbaarheidsoplossingen om de negatieve effecten van het (voorlopig) niet doorgaan van de verbreding van de A2 zoveel als mogelijk te dempen. De gemeente verwacht het derde kwartaal van dit jaar nodig te hebben om de scope van het aanvullend onderzoek te bepalen. 

Herinrichting De Blauwe Sluisweg/Hustenweg

Parallel aan dit traject loopt het ontwerptraject herinrichting Blauwe Sluisweg en Hustenweg. Dit betreft korte termijn maatregelen die nodig zijn om de toename van het verkeer als gevolg van lopende en aankomende nieuwbouwontwikkelingen lokaal goed en veilig te kunnen accommoderen. 

 


Meer informatie?

Abonneer je op de nieuwsbrief of neem contact met ons op!