Hoge waterstand in de Groote Wielenplas

12 juli 2022

Op dit moment is de waterstand in de Groote Wielenplas hoog. Bij de gemeente zijn in de afgelopen weken een aantal meldingen binnengekomen.

Watersysteem
Het watersysteem is zo gemaakt dat het veel water kan opvangen. De waterstand kan stijgen tot maximaal 2.0 m NAP in natte tijden. In de afgelopen tijd is er veel regen gevallen. De waterstand is nu ongeveer 1.80 m NAP.

Werkzaamheden winkelcentrum
De stijging van het water heeft te maken met een aantal zaken. Een daarvan is de heftige regenval eerder deze maand. De stijging is ook het gevolg van werkzaamheden die plaatsvinden bij het nieuwe winkelcentrum. Voor de werkzaamheden wordt grondwater opgepompt en geloosd in de Groote Wielenplas. Dit water moet verplicht in het gebied blijven om verdroging tegen te gaan.

Planning
De werkzaamheden zijn naar verwachting in oktober afgerond. Na de bouwvakantie wordt er minder grondwater opgepompt. Door het warme weer en minder regen gaat het peil waarschijnlijk in de komende weken weer zakken.

Verlagen waterpeil
Wij onderzoeken samen met de bouwer en Waterschap Aa en Maas of we het peil met enkele centimeters kunnen verlagen. Het is nog onduidelijk of dit kan en mag. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, volgt daarover ook communicatie.


Meer informatie?

Abonneer je op de nieuwsbrief of neem contact met ons op!