Eerste bewoners STEK hebben sleutel woning

14 april 2023

De eerste bewoners van STEK hebben de sleutel van hun duurzame woning ontvangen. Mede doordat deze 30 woningen aan erven liggen – 15 woningen aan één erf – kunnen de bewoners een hechte gemeenschap vormen. De afgelopen maanden hebben ze elkaar al leren kennen via erfsessies.

De STEK’ers mogen zelf het erfhart inrichten en het groen verzorgen. En er is ruimte om activiteiten te organiseren, zowel op het erf als in het toekomstige buurthart. De woningen zijn allemaal van hout en van hoogwaardige kwaliteit die voldoet aan dezelfde normen als van traditionele betonnen huizen. Volwaardige permanente bouw: duurzaam en circulair. Deze woningen blijven 8 tot 15 jaar op deze locatie staan. Hierna verhuizen ze en bewoners mogen mee. De volgende bouwfase met 90 woningen wordt voorbereid. Naar verwachting zullen de eerste woningen hiervan eind dit jaar op hun plek staan. 


Eigen stekkie

Met de sleutel in de hand en het huurcontract getekend, betreedt Marianne haar eigen stekkie. “Eindelijk is het zover. Ik ben er al maanden mee bezig dat ik hier ga wonen. Vroeger toen ik met mijn hondje hier bij de Maas ging wandelen dacht ik altijd: Wat fijn als ik dichtbij de rivier zou kunnen wonen. Die openheid en weidsheid. En nu is het zover. In een duurzame buurt tussen het groen. En met mijn erfgenoten: een aardige mix van jong en oud, alleenstaand, stelletjes en gezinnetjes van diverse afkomst. Ontzettend leuk. Ik vind het een fijn idee dat je met z’n allen voor het groen en de gemeenschappelijke ruimtes zorgt. En dat je een kleine gemeenschap vormt: niet zo individualistisch maar samen.

Anders wonen

De afgelopen maanden hebben de bewoners elkaar al kunnen ontmoeten tijdens twee erfsessies. Want STEK is niet zomaar een buurt. Het is anders wonen dan traditioneel: je kiest niet alleen voor je huis, maar ook voor de buurt en je buren. In STEK wordt het raamwerk met de woningen, bestrating en een deel van het groen neergezet. Het is aan de bewoners om dit verder met elkaar in te kleuren en te onderhouden. Dit eigenaar- en zeggenschap vraagt van alle bewoners om mee te doen en goed te overleggen. In de erfsessies hebben we hiermee een begin gemaakt. Anick: “Ik voelde meteen de klik met mijn erfgenoten. Samen de erfboom uitzoeken en planten. Na afloop een biertje met elkaar drinken. Het zorgt gelijk voor verbinding. Ondanks dat je allemaal anders bent, is er ruimte voor iedereen. Die openheid en betrokkenheid bij elkaar voelde ik echt. Wonen in STEK is voor mij een eerste stap naar een nieuwe manier van leven waar eigenlijk iedereen naar verlangt. Zayaz heeft een mooie basis gelegd. Nu is het aan de bewoners om erop voort te borduren.”  


Meer informatie?

Abonneer je op de nieuwsbrief of neem contact met ons op!