De Groote Wielen

Naast woningen heeft De Groote Wielen diverse voorzieningen, zoals scholen, winkels, sportfaciliteiten, sociaal culturele en medische voorzieningen en een bedrijvenpark.

Duurzaam karakter

De Groote Wielen is een duurzame wijk die bijdraagt aan een gezonde toekomst voor ons en onze (klein)kinderen. Er wordt op een goede manier met regenwater omgegaan in de watermachine. Comfortabele woningen en energiebesparing gaan hand in hand.

Regenwater komt niet in het riool, maar blijft in het gebied en circuleert in de watermachine. Bij flinke plensbuien worden het riool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie dus niet overbelast  en komt er dus ook geen vuil rioolwater in sloten en plassen terecht. Daarnaast biedt het water in de wijk volop kansen voor planten en dieren. Een bijzonder onderdeel van het watersysteem in de wijk is de moeraszone, waarin het regenwater op een natuurlijke manier wordt gezuiverd.

Aandacht voor water

Water speelt een prominente rol in De Groote Wielen. De centrale waterplas van 40 ha leidt tot extra woonplezier en verhoogt ook het duurzame karakter van de wijk. Alle woonbuurten grenzen aan deze waterplas waar u kunt genieten van de mooie en rustgevende sfeer van het water.

voorzieningen

In De Groote Wielen komen steeds meer voorzieningen die bijdragen een het dagelijks wooncomfort van de bewoners. Denk aan winkels, een gezondheidscentrum, scholen en kinderopvang. Maar ook sport en recreatie zijn in de wijk te vinden.

GROENZONE

Een omvangrijke groenstrook in het zuidelijk deel scheidt De Groote Wielen van Rosmalen. In deze groenstrook vindt u veel sportvelden. De voetbalclub v.v. OJC Rosmalen is hier neergestreken in een nieuw complex met negen velden. En op Sportcomplex De Groote Wielen hebben zelfs 4 sportverenigingen hun thuisbasis.

waterplas1 1500 x 1000

header waterplas 1500 x 1000

GROOTE VLIET

 

Tussen De Groote Wielen en Rosmalen is het bedrijvenpark Groote Vliet gesitueerd. Hier is plaats voor bedrijvigheid zoals (auto)showrooms, een bouwmarkt en een groothandel, zakelijke dienstverlening (onder meer ICT-bedrijfjes) en andere kantoren.

groote vliet 1500 x 1000

groote vliet