over DE WONINGEN / hoven

Voor de architectuur in de buurt De Hoven is gekozen voor een traditionele (romantische) architectuur. Met een eigen, voor De Hoven kenmerkende, karakteristiek. Dit wordt bereikt door middel van een mix van het traditionele en het hedendaagse. Het refereert aan de stijl van de jaren dertig, maar dan wat minder uitbundig en met eigentijdse kenmerken. In concrete zin betekent dit dat u er veel woningen vindt die zijn opgetrokken uit rode en rood-bruine baksteen met een forse kap bedekt met over het algemeen zwarte of rode dakpannen. Ook erkers en gestileerde voordeuren bepalen het straatbeeld.