Hoven

over de buurt / hoven

De Hoven is een moderne tuinstedelijke buurt. Het heeft een min of meer besloten karakter met diverse mooie woonhofjes die in grootte variëren. Dat zorgt voor een aangename afwisseling tussen de wat grotere, meer formele woonhoven en woonhofjes die wat kleiner en intiemer zijn, gecombineerd met groen en water. Juist door het aanbrengen van een grote verscheidenheid in deze hoven en hofjes wordt de identiteit van de verschillende onderdelen van deze buurt versterkt. Kenmerk van de Hoven is de architectuur met een knipoog naar de jaren dertig. In totaal staan hier zo’n 1.000 woningen.

Wandelend langs de oevers van
de waterplas komt u helemaal tot rust!

hoven4 1500 x 1000

Sfeerimpressie

over DE WONINGEN / hoven

Voor de architectuur in de buurt De Hoven is gekozen voor een traditionele (romantische) architectuur. Met een eigen, voor De Hoven kenmerkende, karakteristiek. Dit wordt bereikt door middel van een mix van het traditionele en het hedendaagse. Het refereert aan de stijl van de jaren dertig, maar dan wat minder uitbundig en met eigentijdse kenmerken. In concrete zin betekent dit dat u er veel woningen vindt die zijn opgetrokken uit rode en rood-bruine baksteen met een forse kap bedekt met over het algemeen zwarte of rode dakpannen. Ook erkers en gestileerde voordeuren bepalen het straatbeeld.