Werkzaamheden kruising Vlietdijk / Groote Wielenlaan

Werkzaamheden kruising Vlietdijk / Groote Wielenlaan

Om de kruising van de Vlietdijk met de Groote Wielenlaan overzichtelijker en veiliger te maken zal deze aangepast worden. Het bestaande asfalt wordt verwijderd en er zal een verhoogd plateau met nieuw asfalt aangelegd worden. Ook sluit het huidige fietspad, naast de Vlietdijk, ter hoogte van Albert Heijn, aan op het nieuwe fietspad. Daarnaast zal de Rosmalensedijk tussen de Vlietdijk en de Hafstraat omgevormd worden tot een fietspad. De aansluiting van de Vlietdijk met de Rosmalensedijk komt hiermee, voor automobilisten, te vervallen.

Planning
De werkzaamheden starten op maandag 24 september en zijn klaar op vrijdag 2 november. Ze worden uitgevoerd in 3 fases:

Fase 1: van 24 tot en met 26 september worden de fietspaden naast de Vlietdijk ter hoogte van de Albert Heijn op elkaar aangesloten en wijzigen de kruising Vlietdijk – Rosmalensedijk. Deze kruising is daardoor tijdelijk afgesloten. De Vlietdijk blijft bereikbaar.

Fase 2: van 27 september tot en met 14 oktober zal een verhoogd plateau aangelegd worden bij de kruising van de Vlietdijk met de Groote Wielenlaan. Deze kruising is daardoor tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Om de Albert Heijn bereikbaar te houden maken worden twee tijdelijke doorsteken tussen de Coupletweg en de Vlietdijk gecreëerd. Het haagje wordt daarom tijdelijk verwijderd, en zal na de werkzaamheden weer teruggeplaatst worden.

Fase 3: van 8 oktober tot en met 2 november zal de Rosmalensedijk, tussen de Vlietdijk en de Hafstraat, aangepakt worden, om hier een fietspad met verlichting van te maken. Dit deel van de Rosmalensedijk is niet meer toegankelijk voor automobilisten. Het fietspad zal vervolgens aangesloten worden op de bestaande rijbaan Rosmalensedijk, ter hoogte van de Hafstraat. Ook komen er twee aansluitingen met de Mosasingel. In het plantseizoen (uiterlijk april 2019) worden naast het fietspad een aantal bomen gepland.

Geen extra waarschuwingsborden
Vanuit de wijk is het verzoek gedaan om extra waarschuwingsborden te plaatsen bij het fietspad bij de Albert Heijn. Omdat de verkeerssituatie op deze plek op zeer korte termijn zal wijzigen, plaatst de gemeente ‘s-Hertogenbosch geen extra tijdelijke borden.

Meer informatie
Heb je een vraag over de werkzaamheden? Neem dan contact op met J. van Strien, projectleider van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is 06 – 525 84 121. Of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl o.v.v. ‘Werkzaamheden kruising Vlietdijk / Groote Wielenlaan’.