Waterpeil De Groote Wielen

Waterpeil De Groote Wielen

Het waterpeil in De Groote Wielen is op dit moment lager dan het eerder is geweest. Om te voorkomen dat het waterpeil lager wordt, is in samenspraak met het Waterschap besloten om water in de Lage Ring te gaan pompen vanuit de Groote Benedenvliet. Om genoeg zuurstof en circulatie in het water te krijgen zal het gemaal in De watertuinen aangezet worden.

Lage waterpeil
Net als in voorgaande jaren hebben we te maken met hoge temperaturen, veel verdamping en weinig neerslag. Hierdoor zakt het waterpeil. Dit is in de afgelopen jaren vaker voorgekomen, maar nog niet zo laag zoals dat nu te zien is.

De Watermachine
Alle waterlopen en oppervlaktewater binnen De Groote Wielen vormen samen een systeem. Dit systeem staat beter bekend als ‘De Watermachine’. Het zorgt ervoor dat het relatief schone regenwater dat in de wijk valt niet onnodig naar de waterzuiveringsinstallatie gaat. Daarnaast wordt het op een duurzame wijze in het gebied zelf gezuiverd. Samen met bewoners en het waterschap Aa & Maas heeft de gemeente gezorgd voor plezierig wonen en recreëren aan het water en de vele watermachine onderdelen hebben geleid tot een meer dan goede waterkwaliteit. Daar zijn we trots op. Meer informatie over De Watermachine kun je lezen op www.degrootewielenonline.nl/de-groote-wielen/watermachine

Water pompen in de Lage Ring
In samenspraak met waterschap Aa & Maas is besloten om water in de Lage Ring te gaan pompen vanuit de Groote Benedenvliet nabij Stadsboerderij Eyghentijds. Deze locatie is gekozen omdat de waterkwaliteit van dit water beter is dan water in de waterlopen aan de oostkant van De Groote Wielen, zoals de Hoefgraaf of de Nulandse aanvoersloot. Het water zal vervolgens via de Lage Ring en de Moeraszone in de Centrale Plas komen en zo dus ook in de Watertuinen. Om genoeg zuurstof en circulatie in het water te krijgen zal het gemaal in De watertuinen aangezet worden. Dit water zal via De Overlaet bij de Annenburgweg/Rietpad weer terug komen in de Lage Ring en extra gefilterd worden in het Helofytenfilter.

Sinds de aanleg van De Watermachine is er niet eerder water in gepompt. Daarom gaat de gemeente ook analyseren wat deze maatregel met het waterpeil en de waterkwaliteit doet.

Vragen?
Stuur dan een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘De Groote Wielen’. Of neem contact op met de Gemeente ’s-Hertogenbosch via het telefoonnummer 073 – 615 51 55.