Voorontwerp bestemmingsplan voor Centrum gereed

Voorontwerp bestemmingsplan voor Centrum gereed

Het college is op 4 juni akkoord gegaan met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan voor het Centrum van De Groote Wielen.

Opmerkingen
Hiermee zijn we op schema voor wat betreft de te volgen procedure. Inhoudelijk wijkt het plan niet af van wat op 10 december tijdens de inloopbijeenkomst in Windkracht 5 is gepresenteerd. Tijdens die bijeenkomst zijn er veel opmerkingen gemaakt die met ‘geeltjes’ verzameld zijn op één van de presentatieborden. De opmerkingen betroffen met name de aanleg van veilige fietspaden, ruimte voor de bus, speelvoorzieningen, aandacht voor vrachtverkeer en huisvesting voor ouderen. Er waren bovendien veel pleitbezorgers voor een prettige waterbeleving, met paden, horeca en aanlegsteigers.

Voorontwerp bestemmingsplan voor Centrum De Groote Wielen

Groene en informele karakter
In het bestemmingsplan wordt aandacht besteed aan het groene en informele karakter dat het centrum zal gaan krijgen. Geen harde kades maar vriendelijke oevers. En een sterke relatie met het water. Het programma bevat globaal de mogelijkheid om zo’n 600 woningen, waarvan een groot deel appartementen, te realiseren. Ook het winkelcentrum, met onder andere twee supermarkten en twee horecazaken aan het water wordt daarin nader beschreven. Wie wil weten hoe hoog er maximaal gebouwd mag worden, kan dit eveneens terug vinden in deze eerste versie van het plan. Evenals uitgebreide informatie over bereikbaarheid en parkeren (met veel aandacht voor fietsers).

Voorontwerp bestemmingsplan

Voorontwerp bestemmingsplan
Voor de school die ook in het centrum zijn plek zal krijgen, wordt een aparte bestemmingsplanprocedure gevolgd. Deze loopt vooruit op de algemene procedure, omdat de school graag open wil in 2021. Naar verwachting zal de bouw van het winkelcentrum en de eerste serie woningen in 2021 starten. Maar eerst zal de raad zich over het plan uitspreken. Vooruitlopend daarop kunt u van 11 juni tot 23 juli uw opmerkingen over het voorontwerp bestemmingsplan aan de gemeente toesturen. De stukken zijn in te zien via www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen