Volgende bouwfase De Lanen nog duurzamer!

Volgende bouwfase De Lanen nog duurzamer!

Voor de tweede fase van De Lanen zetten de ontwikkelaars nog een tandje bij. Een groot gedeelte van de woningen en het openbaar gebied loopt vooruit op de eisen van ons kabinet en wordt nu al helemaal gasloos. En ook nul-op-de-meter woningen vormen geen uitzondering meer.

NOM-woningen
Momenteel is de druk op de woningmarkt hoog, de vraag naar nieuwe woningen heeft een enorme vlucht genomen. Maar de consument koopt graag voor de lange termijn, daarom wordt er volop gebouwd en gewerkt aan duurzame woningen. En in het kader van duurzaam bouwen en energiebesparing nemen ook steeds meer gemeenten nul-op-de-meter-woningen als uitgangspunt. Zo ook in De Groote Wielen. Eerder kozen woningcorporatie Zayaz en Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling al voor een duurzame oplossing door 39 NOM-woningen te ontwikkelen. “De woningen die deze zomer worden opgeleverd, hebben onder andere slimme installaties zoals zonnepanelen, zijn extra goed geïsoleerd en hebben een hogere luchtdichtheid. Goed voor het milieu en het scheelt in de portemonnee”, zegt Hein Geertsma van Hoedemakers bouw en ontwikkeling.

Gasloos
Het kabinet formuleerde belangrijke klimaatdoelstellingen. Uiterlijk in 2030 gaat de gaskraan in Groningen dicht. Om die te halen is afgesproken dat op zeer korte termijn al, alle nieuw te bouwen huizen niet meer op het gasnet worden aangesloten. Er zijn nog geen wettelijke regels die gasloos bouwen verplichten, maar de gemeente ’s-Hertogenbosch wil dat vooruitlopend hierop al wel gasloos wordt gebouwd bij De Lanen in de tweede fase. Dit stelt nieuwe eisen aan de architecten en ontwikkelaars, maar ook aan de bewoners en ontwikkeling van het openbaar gebied. Denk aan woningen met warmtepompen, hogere isolatiewaardes, beter isolatieglas, luchtdicht bouwen, warmte-terug-win installatie, zonnepanelen en parkeervakken met oplaadpunten. Hoe dat plan er precies uit komt te zien is nog niet bekend.

EPC=0
Onlangs hebben alle ontwikkelaars, de gemeente en Enexis aan tafel gezeten om over de ontwikkelingen te praten. Projectleider Cees van de Kreeke van de gemeente ’s-Hertogenbosch: “De woningen die momenteel worden gebouwd in de eerste fase hebben nog wel een gasaansluiting. Binnen de tweede fase geldt het principe: gasloos en EPC=0. Bekijk op de plattegrond fase een (grijze blokjes) en fase twee (licht groen aangeduid) binnen De Lanen.

Voor de woningen die nog ontworpn worden in de rest van De Lanen geldt dat die moeten voldoen aan de hogere EPC=0 eis. Gasloos bouwen met EPC=0 is qua techniek op verschillende manieren realiseerbaar.” Op dit moment wordt gewerkt aan de uitgangspunten. De komende maanden buigen de gemeente en ontwikkelaars zich over de invulling en worden alle afspraken op het gebied van duurzaamheid, gasloos bouwen, financiën en het openbaar gebied vastgelegd. Hierover wordt dit voorjaar meer duidelijkheid verwacht.

Voordelen
Bij de overgang naar gasloos wonen komt veel kijken. Bijvoorbeeld een andere manier van koken dan het vertrouwde gasstel. Maar denk ook aan een ander verwarmingssysteem en een andere manier om water te verwarmen. Voor het verwarmen van een woning wordt een warmtepomp vaak genoemd. Dat is een apparaat dat energie uit lucht of uit de bodem haalt en omzet in warmte voor centrale verwarming en warm tapwater. De warmtepomp verbruikt elektriciteit, afhankelijk van de grootte van de woning zal de energierekening van de stroom hoger uitvallen, als je volledig gasloos gaat wonen. “Om dat te voorkomen is het belangrijk om bij een stijgend elektriciteitsgebruik te investeren in zonnepanelen. Zo kan je de energie die voor de warmtepomp nodig is, zelf opwekken. De uiteindelijke winst komt uit verder te ontwikkelen installaties. We verwachten nog meer innovatie door producenten van deze apparaten”, zegt Cees Robbemondt van Van Wanrooij projectontwikkeling.