Uitwerkingsplan voor 90 sociale huurwoningen aan de Vlietdijk

Uitwerkingsplan voor 90 sociale huurwoningen aan de Vlietdijk

In het bestemmingsplan ‘De Groote Wielen’ zijn in de buurt Vlietdijk deelgebieden bestemd als ‘Wonen – Uit te werken’. Na de realisatie van het 1e klooster (De Baptist) lag de ontwikkeling van nieuwe woningen enige tijd stil. De koppeling door de gemeente ’s-Hertogenbosch van woningcorporatie Zayaz aan de locatie van het 2e klooster heeft tot een versnelling van de ontwikkeling geleid.

Hendriks Projectontwikkeling heeft als opdrachtgever voor het 2e klooster een bouwplan ontwikkeld dat Zayaz in zijn geheel afneemt. Het bouwplan bevat 90 appartementen die zijn ondergebracht in vier gebouwen. De appartementen worden in de categorie sociale huur gerealiseerd.

In het voorjaar is een omgevingsdialoog gevoerd met omwonenden en wijkraad. In totaal zijn 22 reacties ontvangen die vooral het huren van een appartement, de hoogte van huurprijzen of de bouwwerkzaamheden betroffen. Gezien dit resultaat is afgezien van het voeren van een formele inspraakprocedure, wel heeft de gemeente besloten het ontwerpuitwerkingsplan voor het 2e klooster vanaf 28 september 2020 voor zes weken ter inzage te leggen in het Stadskantoor. Ook zijn de stukken beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl

Na beoordeling van de zienswijzen zal het uitwerkingsplan worden vastgesteld. Verantwoordelijk wethouder Roy Geers geeft aan dat hij blij is dat dit plan na een lange aanlooptijd concreet is geworden. “Het was geen eenvoudige opgaaf, maar door een goede samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaar en corporatie op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau ontstaat opnieuw een substantiële toevoeging aan de woningvoorraad van ’s-Hertogenbosch. Ik ben daar best trots op”, aldus Geers.