TOEKOMSTBESTENDIG (WINKEL)CENTRUM

TOEKOMSTBESTENDIG (WINKEL)CENTRUM

Het nieuwe centrum is een herkenbaar onderdeel van De Groote Wielen met een eigen identiteit en uitstraling en daarmee ook een aantrekkingskracht op de omgeving. In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben architectenbureau SVP en OKRA landschapsarchitecten een voorlopig stedenbouwkundig plan opgesteld voor het nieuwe (winkel)centrum dat gebouwd wordt in De Vesting en in het Waterpark.

Een centrum voor iedereen
Uitgangspunt is een toekomstbestendig centrum te ontwikkelen met veel groen en water als basiskwaliteit en uiteraard met woon-, zorg- en winkelfuncties. Een centrale plek in de wijk waar kinderen naar school en het kinderdagverblijf kunnen gaan. Een centrum waar gesport wordt aan de Groote Wielenplas en een smoothie gedronken wordt op het gezellige terras. Kortom, een gastvrije huiskamer voor iedereen in de wijk.

De wisselwerking tussen de functies, het landschap en de beleving van het groen maken het centrum aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Sport, spel, ontmoeten en bewegen worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld door het brede en actieve pad met sporttoestellen in het park dat onderdeel is van het (hardloop)rondje Groote Wielenplas. Deze gezonde leefomgeving draagt bij aan het geluk en woongenot van inwoners van de wijk. “Het parklandschap van De Groote Wielen wordt integraal onderdeel van het winkelcentrum en is daarmee uniek in Nederland” zegt Ester Vlaswinkel, stedenbouwkundige bij SVP.

Zichtbaar water zuiveren
De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht en het gebied wordt aangesloten op de beroemde watermachine. De watermachine zorgt ervoor dat het water in De Groote Wielen voortdurend in beweging is en zichzelf zuivert. Denk aan bovengrondse afwateringspatronen, infiltratievelden, sloten, waterplein en optimaal gebruik van de Groote Wielenplas. Water filteren gebeurt dus niet alleen achter de schermen, maar ook zichtbaar. Dat geeft het ook een educatieve functie.

Woonbuurt 1: Tuinenrijk
Onderdeel van het centrum zijn ook de nieuwe woonbuurten. Het ruim en groen opgezette Tuinenrijk* is de eerste nieuwe woonbuurt waar de toekomstige bewoners in samenspraak met ontwerpers en de gemeente de collectieve binnentuinen van de bouwblokken inrichten.

Deze circa 150 woningen worden ontwikkeld door Hertogbouw en Foruminvest. Het gaat om een mix van korte rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Deze woningen zijn verdeeld over 4 clusters, waarbij elk cluster een gemeenschappelijke binnentuin krijgt. Naar verwachting komen de eerste woningen begin 2022 in verkoop.

* Momenteel wordt gewerkt aan de website van Tuinenrijk. Binnenkort kunt u zich via die site inschrijven voor de nieuwsbrief voor het laatste nieuws over dit deelgebied.

Woonbuurt 2: De Vesting
De tweede woonomgeving is De Vesting, die haar identiteit ontleent aan de historie van de Zuidwaterline en de Bossche Vesting. Een eeuwenoud landschap met verdedigingslinies, forten en bastions. In het midden van het plangebied worden 6 bouwblokken gerealiseerd door Zayaz, Hertogbouw en Rialto die samen De Vesting vormen. Hier worden circa 320 huur- en koopwoningen gebouw voor verschillende doelgroepen.

Woonbuurt 3: Het Waterpark
In het hoogwaardige park dat direct grenst aan de Groote Wielenplas worden nog 3 woonontwikkelingen voorbereid door Rialto, Van Wanrooij en AM/Hertogbouw. Deze zone wordt Waterpark genoemd. Elk plan bevat ongeveer 45 woningen / appartementen. Deze woongebieden zijn vooral bijzonder omdat de toekomstige bewoners het idee zullen hebben dat ze in een park wonen, en niet in een traditionele woonomgeving. Een deel van de winkels en het gezondheidscentrum ligt onder het Waterpark verborgen waardoor er een bijzondere vorm van dubbelgebruik in het centrum ontstaat. Bovenop de winkels is ruimte voor ontspanning en recreatie in het park. De ‘verborgen’ gebouwen in het landschap zijn een knipoog naar de fortificaties en vestingwerken van ’s-Hertogenbosch.

Winkelcentrum
Het wijkwinkelcentrum van ca. 7.000 m² komt gedeeltelijk in De Vesting en in het Waterpark. Het zal 2 supermarkten en diverse dagwinkels bevatten. Ook zal er kleinschalige horeca en een gezondheidscentrum komen. Het toekomstige winkelcentrum komt in de plaats van de tijdelijke winkels op de hoek van de Groote Wielenlaan/Vlietdijk.