Tijdelijke huisvesting Campus aan De Lanen en De Hoven

Tijdelijke huisvesting Campus aan De Lanen en De Hoven

In De Lanen – Centrum wordt een nieuw Kindcentrum gerealiseerd. Dit leer- en ontwikkelcentrum zal uiteindelijk in een permanent gebouw in bedrijf gaan. De gemeente ’s-Hertogenbosch realiseert per schooljaar 2018/2019  – ter overbrugging naar de permanente huisvesting – een tijdelijk onderkomen. Vooruitlopend daarop zijn onlangs de naam en het logo gelanceerd.

Campus aan De Lanen
In De Groote Wielen wordt een bijzondere plek gerealiseerd: Campus aan De Lanen. De campus biedt opvang en onderwijs onder één dak voor kinderen van 0 tot en met 14 jaar. Een uniek concept waarin kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samenwerken. Frouke Boel van het Innovatieteam Signum Onderwijs: “Samen met de projectgroep, stuurgroep, het bestuur van Signum en de achterban is gekozen voor deze naam. We zijn bijzonder blij met de huisstijl. Het benadrukt onze speerpunten. Kinderen van diverse leeftijden ontmoeten én leren van elkaar. Een ander belangrijk facet is het buiten zijn en bewegend leren. Kinderen ontdekken, onderzoeken en leren in en van de natuur in de wijk.” Benieuwd geworden? Bekijk de flyer.

Tijdelijke huisvesting
Na de zomervakantie van 2018 biedt het centrum plaats aan basisschoolleerlingen van Campus aan De Lanen en aan de kinderen van Kinderopvang Ons Kindbureau. Omdat de komende jaren het leerlingaantal van het nabijgelegen Kindcentrum De Hoven groeit en het gebouw hiervoor te weinig ruimte biedt, zal een aantal van hen tijdelijk eveneens gebruik maken van Campus aan De Lanen.

Het gebouw voorziet in huisvesting van basisschoolleerlingen en bezoekers van de kinderopvang gebaseerd op een modern leer-en ontwikkelconcept. Er zullen vier leerpleinen worden ingericht voor in totaal 145-150 leerlingen. Voor geschikte kinderopvang worden ruimtes ingericht.

De bouw van de tijdelijke huisvesting zal naar verwachting worden gerealiseerd door De Meeuw Oirschot B.V. Zij hebben de voorlopige gunning gekregen vanuit de aanbestedingsprocedure. De Meeuw werkt op dit moment het plan verder uit. Wanneer dit leidt tot overeenstemming wordt het plan definitief gegund. Hierna zal de Meeuw het plan afronden en in de loop van mei presenteren. Er van uitgaande dat alles volgens planning verloopt kan het gebouw per 1 augustus in gebruik genomen worden.

Aanmelden kan al!
Binnenkort staat de website online met alle inhoudelijke gegevens en praktische informatie zoals dagindelingen, voedingsbeleid en gymtijden. Aanmelden kan al wel. Voor kinderopvang via info@onskindbureau.nl en voor basisonderwijs via info@campusaandelanen.nl