Terugblik informatieavond stedenbouwkundig plan centrum

Terugblik informatieavond stedenbouwkundig plan centrum

Op maandag 10 december was de informatieavond over het stedenbouwkundig plan voor het centrum van De Groote Wielen. Een modern plan met daarin ongeveer 550 woningen, zo’n 7000- á 8000 m2 bruto vloeroppervlak aan voorzieningen (winkel, horeca, zorg) en ruimte voor kindcentrum ‘Campus aan de Lanen’. Belangrijk kenmerk van het plan is het groene karakter.

Grote belangstelling
De belangstelling voor de plannen was groot. In Windkracht 5 kwamen tegen de 250 bezoekers langs om bijgepraat te worden over het nieuwe centrum in De Groote Wielen. De meesten kwamen uit de wijk zelf. Een goede sfeer en vooral veel positieve reacties op het plan kenmerkten de avond. Er was veel interesse in het winkelcentrum waar de meeste vragen over werden gesteld: ’wat komt er en wanneer kunnen we terecht?’. Maar ook de woningen, de nieuwe school en de zorgvoorzieningen kregen veel aandacht.

Bekijk de informatiepanelen 
Om de informatie nog eens te bekijken en voor diegenen die niet in de gelegenheid waren om op de avond zelf langs te komen, zijn de infopanelen hier te downloaden:

1. Ligging en procedure
2. 3D planopzet vanuit de lucht
3. 3D planopzet met verkeersstructuur en functies
4. Stedenbouwkundige opzet met functies
5. Kernwaarden centrumplan
6. Moodboard
7. Campus aan De Lanen

Het stedenbouwkundige plan is de onderlegger voor het nog op te stellen bestemmingsplan. We maken dankbaar gebruik van de opmerkingen en suggesties die veel bezoekers op de infoavond hebben achtergelaten. Voor de zomer start hiervoor de procedure. We houden u op de hoogte onder andere via deze website of de nieuwsbrief.

De wethouder op Twitter over de bijeenkomst: wethouder