Stap verder voor nieuw kindcentrum ‘Campus aan de Lanen’

Stap verder voor nieuw kindcentrum ‘Campus aan de Lanen’

Campus aan De Lanen is een plek waar kinderen van 0 tot 15 jaar zich kunnen ontwikkelen tot autonome, nieuwsgierige maatschappelijk betrokken en sociale jongvolwassenen. De brede vorming van het kind staat hier centraal. In de ontwikkeling van het kind heeft het kindcentrum speciale aandacht voor ‘outdoor education’ en bewegend leren. De wereld ontmoeten is het motto.

Op 4 juni is het college van B&W akkoord gegaan met het ontwerpbestemmingsplan voor de school Campus aan de Lanen. Daarmee is realisatie van een nieuw kindcentrum in de nieuwe buurt het Centrum weer een stap dichterbij.

Locatie en ontwerp
Het kindcentrum zal onderdeel uitmaken van het centrum van De Groote Wielen. Het komt te liggen in het park tussen de te ontwikkelen buurt ‘Tuinenrijk’ en ‘De Vesting’. De bebouwing wordt in het midden van het perceel gesitueerd. Door deze situering ontstaat aan beide zijden ruimte voor speelpleinen en groen. Om de bebouwing heen wordt ruimte ingericht voor bewegen, een moestuin en fietsenstallingen voor leerlingen en medewerkers.

kindcentrum campus aan de lanenimpressie locatie van het kindcentrum (rood omlijnd) in het te ontwikkelen centrum

Er ontstaat een sterke binnen-buiten relatie door de gebouwvolumes in het groen te plaatsen. De houten constructie van de gebouwen en de transparantie maken connectie met de groene omgeving. Met groene gevels kan het landschap en de architectuur in elkaar vervlechten. Het landschap rondom de gebouwen wordt glooiend waardoor er een directe verbinding op de eerste verdieping met de buitenruimte ontstaat.

Planning is dat het nieuwe kindcentrum in het schooljaar 2021-2022 haar deuren kan openen. Wil je meer weten? De stukken zijn in te zien via www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen