PLANONTWIKKELING NOORDOOSTHOEK

PLANONTWIKKELING NOORDOOSTHOEK

De gemeente ’s-Hertogenbosch kijkt ook al wat verder vooruit. Nu de plannen in het eerste deel van de wijk grotendeels gerealiseerd of concreet zijn, wordt het tijd om de blik te richten op de Noordoosthoek. Hiermee zal de wijk verder groeien met nog eens 2.000 woningen.

Binnen de wijk wordt het deelgebied de Noordoosthoek ontwikkeld. Het idee is om vanaf 2024 ruim 2.000 woningen te bouwen. Samen met ingenieursbureau Sweco wordt gewerkt aan het opstellen van een omgevingseffectrapportage en een bestemmingsplan. Maar eerst wordt een Nota van Uitgangspunten opgesteld, waarin de hoofdlijnen staan beschreven.

In de ruimtelijke verkenning zijn de structuur, karakteristieken en aanknopingspunten van de wijk geanalyseerd. Er komt extra aandacht voor de openbare ruimte, moderne vormen van mobiliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Onderwerpen van deze tijd, die zeker thuis horen in een volgende grootschalige woningbouwfase. Binnen een paar maanden buigt het college zich over de verzamelde uitgangspunten, waarna de ideeën en standpunten met de omwonenden worden gedeeld