PLANNEN CENTRUM CONCREET

PLANNEN CENTRUM CONCREET

De voorbereidingen voor de ontwikkeling van het Centrum verlopen voorspoedig. Aan het uitwerking van de plannen voor de woningbouw en het wijkwinkelcentrum wordt momenteel hard gewerkt. Ook is ‘Campus in de Lanen’ bijna gereed en zal de school na de Kerst in gebruik worden genomen.

In totaal komen er circa. 600 woningen. Een groot deel daarvan betreft vrije sector koop, maar er komen ook middeldure huurwoningen, koopappartementen en een wijkwinkelcentrum in de nieuwe buurt. De woningen worden verdeeld over drie deelgebieden: Tuinenrijk, De Vesting en Waterpark.

Tuinenrijk
Het deelgebied Tuinenrijk bevat circa 150 woningen en in gelegen in het noordelijk deel van het Centrumplan. De plannen worden ontwikkeld door Hertogbouw en Foruminvest. Het gaat om een mix van korte rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Deze woningen zijn verdeeld over 4 clusters, waarbij elk cluster een eigen gemeenschappelijke binnentuin krijgt. Naar verwachting komen de eerste woningen in het 2e kwartaal van 2022 in verkoop.

Tuinenrijk is een groene woonbuurt waar binnentuinen met bijvoorbeeld diverse fruitbomen en moestuinen gezamenlijk door de bewoners kunnen worden gebruikt. De daadwerkelijke inrichting van de binnentuinen wil de gemeente samen met de toekomstige bewoners ontwerpen.

De Vesting
In het midden van het plangebied worden 6 bouwblokken gerealiseerd door Zayaz, Hertogbouw en Rialto die samen een Vesting vormen. Hier worden circa 320 huur- en koopwoningen gebouwd voor verschillende doelgroepen. De dichtheid van woningen is in dit plandeel het hoogst.

Waterpark
Direct grenzend aan de waterplas worden circa 130 woningen gebouwd door Rialto, Van Wanrooij en Hertogbouw. Deze zone wordt Waterpark genoemd. Elk plan bevat ongeveer 45 woningen / appartementen.

Winkelcentrum
Het wijkwinkelcentrum ligt deels in De Vesting en deels in het Waterpark en bestaat straks uit twee supermarkten, diverse dagwinkels, een gezondheidscentrum en een aantal horecagelegenheden. Op dit moment werkt de architect samen met adviseurs aan de afronding van het definitief ontwerp. Hierna kan de bouwvergunning worden aangevraagd. Wanneer alles volgens planning verloopt kan in het voorjaar van 2022 met de realisatie worden gestart.

Alles is erop gericht om in ieder geval een supermarkt eind juni / begin juli 2023 te kunnen openen. Op dat moment kan de tijdelijke Albert Heijn die is gebouwd aan de Zuidzijde van de Groote Wielen aan de Groote Wielenlaan worden verwijderd.

Heb je interesse in het huren van winkelruimte? Laat het Ilona Janssen van Rialto weten via i.janssen@rialtovastgoed.nl