OPLEVERING MOSAÏK EN INRICHTING MOSASINGEL

OPLEVERING MOSAÏK EN INRICHTING MOSASINGEL

De koop- en huurwoningen in het plan Mosaïk hebben de afgelopen periode bewoners gekregen. Ook is in overleg met een aantal van hen een plan opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte.

De koopwoningen waren al ruim voordat de bouw van start ging verkocht. Alle 8 koopwoningen en 18 huurwoningen zijn voor de zomervakantie opgeleverd. Aan de 16 huurappartementen wordt momenteel de laatste hand gelegd. Deze worden begin oktober opgeleverd. Alle woningen en appartementen zijn inmiddels ook verhuurd via MVGM.

mosaic Mosasingel

mosaic app

mosaic GrooteWielenlaan

Daarmee kon ook het plan voor de inrichting van de openbare ruimte worden uitgewerkt. Dat betreft het gebied vanaf het winkelcentrum langs de gehele Mosasingel. Belangrijk onderdeel van dit plan betreft het besluit om tussen de koopwoningen en de waterplas geen doorgaande straat maar een groen ingericht verblijfsgebied te maken.

Werkzaamheden kruising Vlietdijk Groote Wielenlaan

Inrichting openbare ruimte Mosasingel  
Om de kruising van de Vlietdijk met de Groote Wielenlaan overzichtelijker en veiliger te maken zal deze aangepast worden. Het bestaande asfalt wordt verwijderd en er zal een verhoogd plateau met nieuw asfalt aangelegd worden. Ook sluit het huidige fietspad, gelegen naast de Vlietdijk, ter hoogte van Albert Heijn, aan op het nieuwe fietspad. Daarnaast zal de Rosmalensedijk tussen de Vlietdijk en de Hafstraat omgevormd worden tot een fietspad. De aansluiting van de Vlietdijk met de Rosmalensedijk komt hiermee, voor automobilisten, te vervallen. Bekijk de planning.