Ontwikkelingen in Vlietdijk

Ontwikkelingen in Vlietdijk

De afgelopen maanden is veel vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van de nieuwbouw in Vlietdijk. Tot op heden is er één klooster gerealiseerd, Baptist. Begin maart ging Kloosterdijck, het 4e klooster in verkoop en het 2e en 3e klooster laat niet lang op zich wachten.

Klooster Baptist was het eerste gebouw, Kloosterdijck wordt het tweede gebouw en dan resteren nog twee bouwterreinen. Elk deelgebied heeft een andere architect.

4e klooster: Kloosterdijck
Dat is gepland langs de Vlietdijk tussen Hooghemaal en laaghemaal. De 30 woningen, onderverdeeld in 8 hoekwoningen en 22 tussenwoningen in verschillende groottes en woonlagen, binnen Kloosterdijck zijn populair. Geïnteresseerden konden tot 21 maart hun voorkeuren aangeven. De gemeente zal op korte termijn starten met het bouwrijp maken van het terrein. Besluitvorming door de gemeenteraad over het nieuwe bestemmingsplan dat noodzakelijk was voor de nieuwe planopzet staat in april op de agenda.

Kloosterdijck

2e klooster
Naast het bestaande Klooster Baptist verrijst aan de Vlietdijk een nieuw ‘klooster’ appartementengebouw, geïnspireerd door de Bossche School architectuur. Het nieuw te bouwen klooster bestaat uit vier gebouwen met in totaal 90 huurappartementen met een gemiddelde grootte van 70 m². De woningen zijn ideaal voor starters of alleenstaanden. Woningcorporatie Zayaz zal de verhuur ervan op zich nemen.

Twee gebouwen bestaan uit vier bouwlagen, een gebouw uit drie bouwlagen en aan de noordzijde van het complex komt een hoogte accent in de vorm van een gebouw met acht bouwlagen. Het complex wordt helemaal gasloos en zeer goed geïsoleerd. De woningen worden verwarmd met behulp van een warmtepomp en een zogenoemde collectieve warmtekoudeopslag. In elk appartement komt vloerverwarming. Op het dak komen zonnepanelen, deze sluit Hendriks Bouw en Ontwikkeling aan op de meterkast van elk appartement. Zo wordt er minder elektriciteit gebruikt. De appartementen krijgen ook een WTW-ventilatiesysteem. Dit systeem draagt bij aan een prettig binnenklimaat.

Het ontwerpuitwerkingsplan lag van 28 september 2020 tot en met 9 november 2020 voor iedereen ter inzage. Er zijn over het ontwerpuitwerkingsplan geen zienswijzen ingediend. Er is als gevolg hiervan dan ook geen aanleiding tot wijziging van het plan.

Vlietdijk_1

Vlietdijk_2

3e klooster
Over de opzet van het 3e klooster voert de gemeente ’s-Hertogenbosch momenteel overleg met de projectontwikkelaar(s). In tegenstelling tot het 2e klooster zal in dit klooster waarschijnlijk meer variantie in woningtypen ontstaan. Het voornemen voor deze locatie is dat de te realiseren woningen ook eigendom van Woningcorporatie Zayaz worden.