Ontwikkeling gebiedsconcept flexwoningen

Ontwikkeling gebiedsconcept flexwoningen

In de zomer van 2020 is een haalbaarheidsonderzoek gestart voor de komst van flexwoningen in de Noordoosthoek. Afgelopen maanden is gewerkt aan een eerste opzet voor dit gebiedsconcept. Dit concept komt tegemoet aan veel opmerkingen en uitdagingen die geconstateerd en gehoord zijn. De gemeente en Woningcorporatie Zayaz horen graag wat jij als (toekomstige) bewoner vindt van dit concept. De vragenlijst over de eerste opzet van het gebiedsconcept was beschikbaar van 25 maart t/m 8 april 2021.

Op woensdag 7 april was een online sessie met wethouder Roy Geers en Zayaz bestuurder Mohamed Acharki voor alle geïnteresseerden. Een herhaling van de sessie is beschikbaar op de website van de gemeente, via de speciale pagina over flexwoningen in de Noordoosthoek.

Haalbaarheidsonderzoek
Om te komen tot realisatie van flexwoningen in de Noordoosthoek van De Groote Wielen is de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met woningcorporatie Zayaz in de zomer van 2020 een haalbaarheidsonderzoek gestart. Doel is te onderzoeken hoe er snel 300 flexwoningen tijdelijk, voor een periode van 15 jaar, gerealiseerd kunnen worden. Op basis van de input van omwonenden, ontwikkelaars, partners en deskundigen hebben zij geconstateerd dat een grote locatie zorgt voor uitdagingen in ruimtelijke, sociaal-maatschappelijke en financiële zin.

Ze hebben daarom de afgelopen maanden van het haalbaarheidsonderzoek gewerkt aan een eerste opzet van een gebiedsconcept. Dat concept komt tegemoet aan veel opmerkingen en uitdagingen die ze hebben geconstateerd en gehoord. Zo beperken ze bijvoorbeeld het aantal woningen. Het beoogde aantal is 220 tot 250 woningen. De bandbreedte in het aantal woningen is nog afhankelijk van de vraag of er behoefte is aan gestapelde woningen. Het grootste deel bestaat uit grondgebonden woningen.

Met de eerste opzet van het gebiedsconcept worden kwaliteit, kwantiteit én snelheid gecombineerd. De partijen zetten daarin een stap in de doorontwikkeling van het flexwonen.vlekkenpla n
Planning
De huidige planning is als volgt:

  • Mei 2021: Besluitvorming haalbaarheidsonderzoek door het college van burgemeester en wethouders en door het bestuur van woningcorporatie Zayaz
  • Na mei 2021: Plan uitwerken met vervolg van de participatie van toekomstige bewoners flexwoningen en wijkbewoners
  • Tweede helft 2021: Doorlopen ruimtelijke ordeningsprocedure, zodat uiteindelijk een omgevingsvergunning kan worden verleend
  • In 2022 – Realisatie van de flexwoningen

Participatie
In het najaar van 2020 hebben participatiesessies plaatsgevonden met de omwonenden van deze nieuwe buurt. Een weergave van deze sessies lees je op de pagina veelgestelde vragen. Half december 2020 is huis-aan-huis een brief bezorgd over de bouw van flexwoningen in de Noordoosthoek. Deze is hier terug te lezen.

De volgende stap in het haalbaarheidsonderzoek was om van omwonenden én toekomstige bewoners te horen wat zij vinden van de eerste opzet van het gebiedsconcept. Klik hier voor een eerste opzet van het gebiedsconcept.

Op woensdag 7 april was een online sessie met wethouder Roy Geers en Zayaz bestuurder Mohamed Acharki voor alle geïnteresseerden met de mogelijkheid om vragen te stellen. De vragenlijst over de eerste opzet van het gebiedsconcept was beschikbaar van 25 maart t/m 8 april 2021. Bekijk de herhaling terug op de speciale pagina over flexwoningen in de Noordoosthoek.

Vragen of suggesties?
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, opmerkingen of suggesties? Mail deze naar flexwoningen@s-hertogenbosch.nl