Ontwerp parkzone de Lanen-Centrum

Ontwerp parkzone de Lanen-Centrum

Tijdens de geslaagde informatiebijeenkomst op 3 november konden geïnteresseerden het ontwerp bekijken. Ook werden er vragen gesteld aan de projectleider en de ontwerper. Het was lekker druk en mensen waren positief over de plannen.

Water speelt een belangrijke rol in De Groote Wielen, maar ook groen draagt in deze wijk bij aan een gezonde en prettige leefomgeving. Tussen de Lanen en het Centrum legt de gemeente ‘s-Hertogenbosch de komende maanden een langgerekt park aan.

Het park met een omvang van 7 hectare (ca. 14 voetbalvelden). Naast voorzieningen voor de omwonenden is er ook ruimte voor de natuur. Een deel van het park, ca. 3 hectare wordt ingericht als bos en bloemrijkgrasland en we planten ruim 2.600 m² aan vaste planten en bloeiende struiken. Vogels, vlinders, insecten en kleine zoogdieren profiteren hiervan.

Sport en spel
Naast natuur is er in het park plaats voor sport en spel. Grote delen van het park bestaan uit gazon waarop gerecreëerd kan worden. Daarnaast leggen we voorzieningen aan als kunstgrasvelden, speeltoestellen, banken en paden. Ook de nieuwe school, Campus aan de Lanen, is gelegen in het park. Het park vervult voor de school de functie van schoolplein.

Meer info over het ontwerp en welke bomen er komen vind je hier: