ONDERZOEK DECENTRALE ZUIVERING AFVALWATER

ONDERZOEK DECENTRALE ZUIVERING AFVALWATER

Samen met het Waterschap Aa en Maas heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een verkenning gedaan naar de mogelijkheden om een deel van het rioolwater binnen de toekomstige buurt ‘Noordoosthoek’ decentraal te zuiveren. Deze verkenning heeft een positief resultaat opgeleverd.

Normaal gesproken loopt al het afvalwater dat wordt geproduceerd in woningen en gebouwen via een rioolstelsel naar een grote afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Wanneer de afstand tussen de gebouwen en de AWZI groot is stroomt het afvalwater niet vanzelf. In dat geval zal er een pompinstallatie toegevoegd moeten worden.

In oudere stadsdelen wordt ook regenwater via het rioolstelsel afgevoerd naar de AWZI. Omdat regenwater vanzelfsprekend veel schoner is dan afvalwater van bijvoorbeeld toiletten en douches wordt tegenwoordig in veel nieuwbouwwijken het regenwater via een eigen rioolstelsel verplaatst. In De Groote Wielen gebeurt dat laatste niet. Regenwater wordt juist opgevangen en verplaatst naar een plek waar het in de bodem kan infiltreren. Dat is beter voor de natuur omdat de kans op uitdroging van de bodem, wat steeds vaker voorkomt, hierdoor kleiner wordt.

Grijs water
Het gaat om het zogenaamde grijze water, dit is water afkomstig van de douche en wasmachine. Dit water is slechts licht verontreinigd, schoner dan het zwarte water dat afkomstig is van het toilet, en kan op een relatief eenvoudige manier lokaal worden gezuiverd.

Er zijn verschillende voordelen aan lokale zuivering. Zo hoeft er niet onnodig veel water rondgepompt te worden, kan het resterende rioolstelsel (voor het zwarte water) minder groot worden uitgewerkt en levert het een bijdrage aan het voorkomen van uitdroging van de bodem.

De komende maanden gaan verschillende partijen het idee, de techniek en bijhorende kosten verder onderzoeken. De definitieve besluitvorming volgt daarna.