Locatie tijdelijke botenhelling Groote Wielenplas gewijzigd

Locatie tijdelijke botenhelling Groote Wielenplas gewijzigd

Eind maart start aannemer BAM met de bouw van een fiets- en voetbrug over de Groote Wielenplas. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren verhuist de watersportvereniging naar een tijdelijke locatie in het ‘roekenbos’.

Begin februari is gecommuniceerd dat de huidige botenhelling in het oostelijk deel van de plas tijdelijk zou verhuizen naar de noordzijde ter hoogte van de Rosmalensedijk. Deze locatie blijkt niet geschikt te zijn voor alle boten. Besloten is de tijdelijke botenhelling daarom aan te leggen aan de Aquasingel, net buiten het bouwterrein.

Deze nieuwe tijdelijke locatie is vanaf 5 maart beschikbaar. Onderdeel van de realisatie van de nieuwe brug is een nieuwe definitieve botenhelling die vanaf de Aquasingel te bereiken is. Volgens planning is die aan het einde van het jaar gereed. Tot die tijd is de tijdelijke boothelling aan de Aquasingel beschikbaar.