KOMST ENERGIEREGISSEUR VOOR DE NOORDOOSTHOEK

KOMST ENERGIEREGISSEUR VOOR DE NOORDOOSTHOEK

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een energieregisseur geselecteerd die gaat helpen met de uitwerking van een innovatief energiesysteem voor de Noordoosthoek. In dit nieuwste deel van deze buurt wordt vanzelfsprekend geen gasleiding meer aangelegd.

Het is de bedoeling dat de toekomstige woningen en gebouwen van warmte en koeling worden voorzien door het aanleggen van een netwerk dat wordt aangesloten op de centrale waterplas. De energie om een woning te verwarmen wordt dan gehaald uit het ruimschoots aanwezige oppervlaktewater. Deze techniek heet aquathermie, bekijk de animatievideo voor de verduidelijking. De flexwoningen die eerder in het gebied worden geplaatst worden in eerste instantie niet op het energiesysteem aangesloten.

Keuzes en mogelijkheden
Maar voordat het zover is moeten er nog allerlei studies worden gedaan en keuzen worden gemaakt. Zo is het denkbaar dat er straks bronwater door het buizenstelsel loopt – het water heeft dan dezelfde temperatuur als de waterplas – waarbij elke gebruiker met behulp van een eigen systeem de benodigde warmte opwekt.

Het is ook denkbaar dat de warmte centraal wordt opgewekt waardoor er een soort stadsverwarming met verwarmd water door geïsoleerde leidingen loopt waarop alle woningen en gebouwen eenvoudig kunnen worden aangesloten. Ook moet er nagedacht worden over het maken van een back-up, want wanneer er een storing zou optreden moet het hele systeem vanzelfsprekend niet uitvallen.

IF Technology gaat de gemeente helpen met het maken van de beste keuzes, het ontwerpen van het systeem en het maken van afspraken hierover met betrokken partijen zoals bijvoorbeeld het Waterschap Aa en Maas en de ontwikkelende partijen die de woningen gaan bouwen. Ook adviesbureau Fakton zal hierbij worden betrokken.

Projectmanager Iwan de Vries van de gemeente ’s-Hertogenbosch laat weten: “We houden er rekening mee dat de eerste woningen in de Noordoosthoek in 2024 worden gebouwd. Er is dus voldoende tijd om overal goed over na te denken en het systeem goed uit te werken en aan te leggen.”