IVN ’s-Hertogenbosch helpt de huiszwaluw bij Stadsboerderij Eyghentijds

IVN ’s-Hertogenbosch helpt de huiszwaluw bij Stadsboerderij Eyghentijds

Vogelbescherming en Sovon kiezen ieder jaar voor een vogelsoort om meer aandacht aan te geven. Nu blijkt dat het landelijke aantal broedparen van de huiszwaluw afgelopen 50 jaar sterk is afgenomen, is het niet gek dat juist dit jaar is uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw. Vogelwerkgroep van IVN ’s-Hertogenbosch komt ook in actie. Sinds mei hangen er kunstnesten bij Stadsboerderij Eyghentijds in Rosmalen om de zwaluwen te laten nestelen.

Henk Vennix, van Vogelwerkgroep IVN ’s-Hertogenbosch: “De oorzaken voor de achteruitgang hangen waarschijnlijk samen met de afname van vliegende insecten en (plaatselijk) met een gebrek aan geschikte nestlocaties. In sommige steden is de huiszwaluw nagenoeg zelfs verdwenen.”

Over huiszwaluwen
Huiszwaluwen zijn zomergasten, de winter brengen ze door in Afrika. Jaar na jaar keren ze in april terug naar het plekje waar ze geboren werden om zelf te nestelen. De huiszwaluw bouwt van klei en zand een komvormig nest onder de dakrand. In de buurt moet er modder, klei of leem te vinden zijn en de aanwezigheid van voldoende insecten in de omgeving is een must. “De huiszwaluwen zijn net als de boerenzwaluwen ervaren metselaars. Het mannetje draagt kleine balletjes modder aan waarmee het vrouwtje laagje voor laagje het mest metselt. De binnenzijde wordt afgewerkt met grasjes, pluisjes en veertjes”, zegt Henk.

Een huiszwaluwenpaar brengt per jaar 2 à 3 broedsels groot. Per broedsel worden zo’n vier glanzend witte eitjes gelegd. Na 20 dagen worden de jongen geboren, ze worden 3 weken op het nest gevoerd.

Kunstnesten opgehangen
Begin mei is bijna 25m nestgelegenheid voor de huiszwaluwen door Henk met hulp van Mart van Lierop, ander lid van de Vogelwerkgroep van IVN ’s-Hertogenbosch, aangebracht bij Stadsboerderij Eyghentijds in Rosmalen*. Aan de schuur is een informatiepaneel over de Nederlandse zwaluwen opgehangen. Mart: “Laat de huiszwaluwen maar komen, de boerenzwaluwen zijn al in de schuren met hun nestjes bezig en de gierzwaluwen gieren over de stadsboerderij.”

* Dit project kwam tot stand dankzij de subsidie van het IJsvogelfonds, een fonds van Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcode Loterij.