Inzage ontwerpbestemmingsplan Centrum

Inzage ontwerpbestemmingsplan Centrum

Vanaf 30 maart ligt het ontwerpbestemmingsplan Centrum 6 weken ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van circa 600 woningen, waarvan een groot deel appartementen en een winkelcentrum mogelijk.

In het bestemmingsplan is aandacht besteed aan het groene en informele karakter dat het centrum zal gaan krijgen. Geen harde kades maar vriendelijke oevers. En een sterke relatie met het water.

Bouwhoogte en de winkelcentrumvoorzieningen
In een eerdere fase hebben belanghebbenden al kunnen reageren op het voorontwerp. Dat heeft toen geresulteerd in iets meer dan 30 reacties. Deze betroffen met name de bouwhoogte en de winkelcentrumvoorzieningen. Het college heeft hierop besloten de maximale bouwhoogte voor enkele locaties te verlagen van 12 naar 9 bouwlagen. Los van enkele technische aanpassingen zijn de regels voor de commerciële voorzieningen intact gelaten.

Inzage ontwerpbestemmingsplan Centrum
Voorlopige planopzet.
Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Reageren?
Tot 11 mei kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wil je reageren op het ontwerpbestemmingsplan?
• De schriftelijke zienswijze kun je, met vermelding van zaaknummer 9826854, sturen naar:
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

• Ook is het mogelijk om je zienswijze digitaal in te dienen met DigiD via het digitale formulier op www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze

• Wil je mondeling een zienswijze indienen? Hiervoor kun je terecht bij mevrouw Martens. In verband met het coronavirus heeft het de voorkeur zienswijzen schriftelijk in te dienen. Mondelinge zienswijzen kunnen op dit moment enkel telefonisch plaatsvinden, via 073 – 615 5828.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadskantoor. Ook vind je de stukken op www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl

Fysieke inzage
In verband met het coronavirus is het stadskantoor beperkt geopend. Je kunt alleen voor spoedgevallen op afspraak terecht. Hierdoor is fysieke inzage op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal te raadplegen, neem dan contact op met mevrouw Martens, via 073 – 615 5828. De gemeente ‘s-Hertogenbosch zoekt dan naar een gepaste oplossing.

Planning
Naar verwachting kan het plan eind van dit jaar door de raad worden vastgesteld. Volgend jaar wordt gebruikt om de bouwplannen op te stellen en de daarvoor benodigde procedures te doorlopen. Direct daarop aansluitend kan er gebouwd worden met als doel om in de eerste helft van 2023 de deuren van het winkelcentrum te kunnen openen.

Centrum