Inrichtingsplan park Vlietdijk

Inrichtingsplan park Vlietdijk

In 2009 is door Lodewijk Baljon landschapsarchitecten een ontwerp gemaakt voor de parkinrichting van de Vlietdijkzone. Kort na het opstellen van dit plan is appartementencomplex De Baptist gerealiseerd. Het realiseren van de overige ‘kloosters’ heeft daarna lang op zich laten wachten. In 2021 wordt een begin gemaakt met de realisatie van het 2e en 4e klooster.

Aanpassingen concept park
Ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp zijn een aantal zaken veranderd. De positie van de kloosters is vastgesteld en wijkt licht af van de aannames in 2009. Daarnaast is de Vlietdijk gehandhaafd als verbinding tussen De Groote Wielen en Rosmalen. Tenslotte zijn de in de laatste jaren de inzichten veranderd over het ecologisch beheren van groen en natuur.

Al deze wijzigingen, nieuwe inzichten en opgedane ervaring met het gebied zijn aanleiding geweest om het oorspronkelijke ontwerp waar nodig aan te passen. Het oorspronkelijke concept van het park heeft hierbij zoveel mogelijk als uitgangspunt gediend.

Bekijk het nieuwe ontwerp in deze bijlage. Beplanting, paden en bankjes komen aan bod, maar ook speel- en sportvelden tot hondenuitrenveldjes worden omschreven.