Inrichting westelijke oever Groote Wielenplas

Inrichting westelijke oever Groote Wielenplas

Er is een start gemaakt met de inrichting van de westelijke oever van de Groote Wielenplas. Er worden bomen geplant, speeltoestellen geplaatst en de vorm van de oever wordt aangepast. Deze werkzaamheden duren naar verwachting 3 weken.

Wat wordt er gedaan?
• De gemeente ’s-Hertogenbosch past de vorm van een deel van de oever aan waardoor beschutte plekken en broedplaatsen voor vissen ontstaan. Dit zorgt voor meer leefgebied voor planten en dieren.
• Ook zullen twee speeltoestellen geplaatst worden, die de oevers verbinden door middel van houten palen en klimtouwen.
• Daarnaast worden 26 bomen in het gebied geplant, onder andere de esdoorn, els en populier.
• Verder zullen bepaalde stukken gemaaid worden. De gemeente maait maar een aantal keer per jaar zodat ruig grasland ontstaat. Op sommige plekken maait ze wel om struinpaden vrij te houden.

In een later stadium wordt een verhard pad aangelegd als onderdeel van het ‘rondje om de plas’. En aan de kant van De Lanen komt een honden- uitrenveld.

Vragen?
Heb je vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de heer L. Brouwer, projectleider van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘Inrichting westelijke oever Groote Wielenplas’ of neem contact op via 073 – 615 51 55.