Inloopbijeenkomst woonrijp maken Meander, Koornwaardlaan en Ulperstraat

Inloopbijeenkomst woonrijp maken Meander, Koornwaardlaan en Ulperstraat

Het volgende blok aan huizen in De Lanen wordt binnenkort opgeleverd. De gemeente ’s-Hertogenbosch start daarom met het woonrijp maken van dit deel van De Lanen. Het gaat dan in eerste instantie om het aanleggen van voetpaden en parkeerstroken. Zodra er geen bouwverkeer meer komt worden ook de bouwwegen vervangen door definitieve bestrating. Ook zal de definitieve verlichting en het groen geplant worden.

Inloopbijeenkomst
Kom je te wonen in het aangegeven gebied? Dan ben je welkom om de inloopbijeenkomst bij te wonen, waarbij de projectleider en de ontwerper aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over de nieuwe buurt en openbare ruimte.

Datum: woensdag 4 september van 18.00 tot 19.30 uur. Je kunt op elk moment tussen 18.00 en 19.30 uur binnenlopen.
Locatie: Stadsboerderij Eyghentijds, Lunerkampweg 5, 5245 NB in Rosmalen

Advies aanleg inrit
De gemeente start met de aanleg van het trottoir en de parkeervakken zodra alle bewoners in een huizenblok in hun nieuwe huis wonen. Daarom ook het advies om te wachten met de aanleg van een definitieve inrit en tuin totdat de stoep klaar is. Dit voorkomt dat de inrit straks niet aansluit op de stoep en dat dit later aangepast moet worden.

Planning
Een aantal dagen voor de start van de werkzaamheden ontvangen bewoners een brief met specifiek informatie en de planning. Nu al vragen over het woonrijp maken van De Lanen? Kom dan vooral naar de inloopbijeenkomst, of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl onder vermelding van ‘woonrijp maken De Lanen’.