INGERICHTE WESTELIJKE OEVER

INGERICHTE WESTELIJKE OEVER

Na de zomervakantie is een start gemaakt met de inrichting van de westelijke oever van de Groote Wielenplas. Je hebt vast niet gemist dat bomen geplant zijn, speeltoestellen geplaatst en de vorm van de oever is aangepast. Met trots laten we weten dat het verhard pad ook is aangelegd: een van de laatste onderdelen van het rondje om de plas is hiermee een feit. Verder is aan de kant van De Lanen een hondenuitrenveld aangelegd.

Paul Voncken, ontwerper openbare ruimte bij de gemeente ’s-Hertogenbosch: “Naast het wandelpad is een avontuurlijke route gemaakt. Door het gebied dat straks dicht struikgewas zal worden, lopen onverharde paden naar twee bijzondere speeltoestellen. Elk toestel loopt over een ondiep deel van de centrale plas. Kans op een nat pak dus. Naast de speelfunctie vormen deze ondiepe delen een verbinding met twee poelen; een perfecte plek voor vissen om zich voort te planten. Goed voor mens en natuur!”